Ser ikke behov for ny egenkapital

PGS-sjef Rune Olav Pedersen tror aksjonærene vil støtte opp om en eventuell emisjon, men mener fortsatt at selskapet ikke har behov for egenkapital for å refinansiere gjelden.

SKAL REFINANSIERE: Men PGS-sjef Rune Olav Pedersen ser ikke behov for ny egenkapital. Foto: Frank Helge Njøsen
Oljeservice

– Jeg tror vi har bred støtte blant aksjonærene våre dersom det skulle bli nødvendig å hente egenkapital, men vi mener vi ikke trenger det, sier PGS-sjef Rune Olav Pedersen, som la frem selskapets kvartalsrapport torsdag.

Konsernsjefen viser til et godt seismikkmarked og at selskapet genererer en sterk kontantstrøm og betaler tilbake gjeld. Selskapet har redusert netto rentebærende gjeld med 133 millioner dollar siden tredje kvartal i fjor.

Jeg er i tvil om de får det til på betingelser som etterlater noe til aksjonærene
Jan Petter Sissener

Uten egenkapital

PGS har gjeld som forfaller i 2020 og 2021, og ønsker å ta opp to lån på til sammen rundt 5,9 milliarder kroner som skal brukes til å betale tilbake en høyrenteobligasjon og et terminlån, i tillegg til en kredittfasilitet.

Refinansieringen ble annonsert på selskapets kapitalmarkedsdag i februar i år, men i juni måtte prosessen utsettes på grunn av fallende oljepris, vanskeligere kapitalmarkeder og svakere interesse fra investorene. Målet var likevel å få gjort det i år. Nå åpner selskapet for at det kan skli inn i neste år, men det skal fortsatt gjøres uten å hente egenkapital.

– Vi vil refinansiere i fjerde kvartal eller tidlig i 2020, og planen er å gjøre det uten egenkapital, sier Pedersen.

Sissener tviler

En som stiller seg litt tvilende til det er investor Jan Petter Sissener.

TVILER: Jan Petter Sissener. Foto: Iván Kverme

«Kontantstrømmen er sterk, men når de hevder at de kan refinansiere seg uten å hente EK vil jeg gjerne se de betingelsene først. Markedet for offshoreobligasjoner har ikke akkurat blitt bedre de siste månedene, så jeg er i tvil om de får det til på betingelser som etterlater noe til aksjonærene», skriver Sissener i en epost til Finansavisen.

Pedersen er enig i at kapitalmarkedet ikke er det beste, og innser at selskapet vil bli sittende med dyrere lån etter en refinansiering.

– Det er utfordrende for oljeservicesektoren å refinansiere i high yield-markedet. Renten kommer til å gå opp sammenlignet med renten vi har på eksisterende lånefasiliteter, men hvor den vil ligge avhenger av markedet og hvilken miks vi får på gjelden, sier han.

Det kan være mulig å overbevise långiverne om å forlenge forfallet med ett år før man refinansierer
Christopher Møllerløkken, Carnegie

Tror på forlengelse

Analytiker Christopher Møllerløkken i Carnegie tror PGS-ledelsen vil forsøke å få långiverne med på å utsette gjeldsforfallene slik at selskapet får mer tid på seg.

TROR PÅ FORLENGELSE: Christopher Møllerløken. Foto: Iván Kverme

– Slik kapitalmarkedet er nå blir det for dyrt å ta opp ny gjeld. Samtidig er seismikkmarkedet bra og selskapet genererer nok kontantstrøm til å redusere gjelden. Jeg tror det fortsatt vil klare å nedbetale gjeld, og dermed kan det være mulig å overbevise långiverne om å forlenge forfallet med ett år før man refinansierer. Motytelsen kan være høyere rente og kanskje litt ekstra avdrag i perioden. Så er det store spørsmålet om långiverne i tillegg vil kreve en styrket balanse, sier han.

Offensiv konsernsjef

PGS-aksjen fikk seg en solid opptur på Oslo Børs torsdag uten at tallene overrasket eller det kom mye nytt knyttet til den forestående refinansieringen.

På det meste var oppgangen på 15 prosent, før aksjen falt litt tilbake.

Konsernsjefen er imidlertid fremoverlent når det gjelder seismikkmarkedet. Blant annet kunne han vise til at ordreboken vokste til 336 millioner dollar ved utgangen av kvartalet – en dobling siden tredje kvartal i fjor – og de åtte skipene som er i drift er fullbooket for fjerde kvartal og nesten dekket opp for hele første kvartal neste år.

HAR ØKT MED ETT: PGS vil ha åtte skip i drift gjennom vinteren. Foto: PGS

– Nøkkeltallene våre er på linje med det vi hadde før nedturen startet. Prisene har steget 40 prosent sammenlignet med i fjor, og vi venter høyere priser i 2020 enn i 2019, sier Pedersen.

Tidligere i år reaktiverte PGS et skip som lå i opplag, og mens selskapet normalt ville ha tatt ut et skip i vintersesongen, skjer ikke det i år.

– Man vil ikke se de samme sesongmessige variasjonene som tidligere. De skipene som har vært aktive i sommersesongen vil også være der i vintersesongen. Det er mer enn nok arbeid, så det vil være begrensninger på tilbudssiden selv i vinter.

PGS 3. kvartal 2019

(Mill. USD)3. kv./193. kv./18
Driftsinntekter276,5163,4
Driftsresultat50,3−10,4
Resultat før skatt37,4−28,6
Resultat etter skatt31,5−35,4
* Alle tall i henhold til IFRS

PGS

  • Seismikkselskap som henter inn undersjøiske data for olje- og gassnæringen.
  • Har en flåte på 12 seismikkskip, hvorav selskapet eier de fleste selv. Åtte av skipene er aktive, mens resten ligger i opplag.
  • Har hovedkontor i Norge og avdelingskontorer en rekke steder i verden.
  • Notert på Oslo Børs med en børsverdi på 4,9 milliarder kroner.
  • Største aksjonær er Coltrane Asset Management med en eierandel på 10,2 prosent. Folketrygdfondet er tredje største aksjonær.