Prosafe oppnådde en utnyttelsesgrad på under 50 prosent

Prosafe er tilbake under 50 prosents flåteutnyttelse etter oppsvinget forrige kvartal.

ÉN AV TRE I FULL DRIFT: «Safe Boreas», som er under kontrakt med Equinor i Storbritannia. Foto: Prosafe

Boligriggselskapet Prosafe oppnådde i tredje kvartal en utnyttelsesgrad på 48,2 prosent for sin flåte. Det var marginalt bedre enn samme kvartal i fjor, da utnyttelsesgraden ble rapportert til 48,1 prosent.

Målt mot andre kvartal i år er endringen i utnyttelsesgraden imidlertid større. Da var den på 71,6 prosent.

Videre opplyser selskapet at det har tatt engangskostnader på rundt 1,5 millioner dollar, som tilsvarer nær 14 millioner kroner. Disse knytter seg i hovedsak til arbeidet med fusjonen med Floatel samt endringer i organisasjonen.

Tre rigger i full drift

«Safe Boreas» fortsatte sin kontrakt med Equinor i tredje kvartal, på Mariner-installasjonen i Storbritannia. Denne riggen oppnådde full drift i kvartalet, og Equinor har utøvet en fjerde av seks opsjoner i kontrakten, som innebærer forlengelse til utgangen av inneværende måned.

«Safe Zephyrus» oppnådde også full drift i perioden. Riggen har vært i drift for BP på Clair Ridge-plattformen utenfor Shetland siden mai, men kontrakten ble gjennomført mandag denne uken.

«Safe Notos» er stadig under kontrakt med Petrobras i Brasil og oppnådde full drift i tredje kvartal. Kontrakten har løpt siden desember 2016, og har en total varighet på tre år og 222 dager.

Av og på kontrakt

«Safe Caledonia» fullførte en firemånederskontrakt for et større aktør innen olje og gass på britisk sokkel 18. august og er for tiden i opplag i Storbritannia. Prosafe har imidlertid sikret en kontrakt med Total for riggen, med oppstart i april neste år.

«Safe Concordia» er på verft i Brasil for klassing, der riggen også forberedes for sin neste kontrakt. Denne er inngått med Equinor og starter opp i januar 2020, med en varighet på 120 dager pluss opsjoner. Da skal riggen bistå i vedlikeholds- og sikkerhetsarbeider i Campos-bassenget utenfor Brasil.

I juli i år tok Prosafe levering av «Safe Eurus». Denne riggen er for tiden på vei til Brasil, der den i fjerde kvartal har oppstart av en treårskontrakt med Petrobras.

Opplag og salg

To Prosafe-rigger var inaktive i tredje kvartal. Disse var «Safe Scandinavia» og «Safe Bristolia».

Sammen med «Regalia», som fullførte en kontrakt i juli, er disse nå i opplag i Norge.

Prosafe legger til at «Safe Bristolia» nå markedsføres for skraping, og at riggen er nedskrevet i kvartalet.