Meglerhus kutter kursmålet på Fredriksens riggkjempe i to – Ser fortsatt 590 prosent oppside

Utnyttelsesgraden er på vei opp i takt med at Nordeas «dødsliste» for riggmarkedet aldri har vært lavere.

FORTSATT SEIGPINING: Nordea Markets tror riggmarkedet skal bedre seg, men krever tålmodighet fra investorene. På bildet: Skipsreder og investor John Fredriksen.  Foto: Ivan Kverme
Oljeservice

Med økt miljøfokus blant investorene, en dreining mot å bygge ut eksisterende felt i stedet for å bore nye prosjekter og en endeløs overkapasitet har riggmarkedet blitt symbolet på problemene i oljeservice.

For i og med at John Fredriksen la store penger på bordet i forbindelse med refinansieringen av Seadrill i 2018, og Tor Olav Triøm har grafset til seg moderne rigger gjennom Borr Drilling i stor stil, hadde nok de færreste sett riggaksjene ned 70 prosent på børsen de siste 15 månedene.

Om de «flinkeste gutta i klassen» ble tatt av nostalgi til supersykelen som ledet frem til finanskrisen, eller om Fredriksen og Trøim kan le hele veien til banken til slutt, det er for tidlig å si.

Dødslisten krymper

For litt over fire år siden presenterte Nordea Markets sin «dødsliste» over rigger som er klare kandidater til å bli sendt til skraping. Den gang utgjorde listen hele 211 rigger, og utnyttelsesgraden i markedet var svake 68 prosent. Da markedet var på det aller mest begredelige i starten av 2017 var bare om lag 55 prosent av riggene i arbeid.

I en ny oppdatering fra meglerhuset har listen krympet voldsomt. Hele 72 flyterigger og 57 oppjekkbare rigger har falt ut av markedet siden den gang, og listen utgjør nå 82 rigger. Av riggene på listen er hele 40 prosent av riggene cold stacked – i opplag der aktiveringsprosessen er omfattende.

Ifølge Janne Kvernland og Even Mostue Naume, som dekker riggsektoren for Nordea Markets, har det blitt skrapet hele 132 flyterigger og 95 oppjekkbare rigger siden henholdsvis 2014 og 2015. Markedsbalansen er utvilsomt på bedringens vei.

Fortsatt litt igjen

Utnyttelsesgraden for henholdsvis flytere og oppjekkbare rigger er 81 og 83 prosent på nåværende tidspunkt, ifølge Nordea-analytikerne. Allikevel er ratene på – eller under – breakeven-nivåer, og historisk har ikke ratene blitt lukrative før om lag 90 prosent av riggene er i arbeid.

Kvernland og Naume merker seg at alderen på riggene når de blir sendt til skraping har falt kraftig det siste året. Det har blant annet sammenheng med at oljeselskapene foretrekker det beste utstyret når større leteprosjekter skal gjennomføres.

Og analytikerne har ikke særlig tro på at mange av de kalde riggene i opplag vil komme på markedet igjen med det første. Inkludert den 5-årige Special Periodic Survey (SPS) – EU-kontroll for rigger om du vil – estimerer analytikerne en kostnad på om lag 50 millioner dollar for flytere som igjen vil operere i markedet. Det vil kreve lengre kontrakter på 300.000 dollar om dagen før det vil la seg forsvare, ifølge Nordea-duoen, og det virker usannsynlig på kort til mellomlang sikt.

I rapporten, med en normalisert etterspørsel etter flytere på 190 rigger, estimerer analytikerne at ytterligere 54 flyterigger må bort fra markedet gor å oppnå balanse.

I markedet for oppjekkbare rigger tror analytikerne at om lag 100 rigger må skrapes gitt en normalisert etterspørsel på om lag 400 rigger.

Med et ratenivå nær breakeven, må selskapene være pinlig fokuserte på likviditetssituasjonen. Nordea estimerer at eksempelvis Seadrill må benytte hele 44 prosent av sine likvide tilganger for å aktivere riggene i opplag. Det er ikke åpenbart at aksjonærer – og enkelte obligasjonseiere – som har lidd store tap, vil akseptere store utgifter til reaktivering uten visibilitet gjennom lengre kontrakter med forsvarlige rater.

Kursmålene kuttes – Ser fortsatt enorm oppside

I forbindelse med rapporten justerer Nordea kursmålet for flere av spillerne i riggsektoren.

For Fredriksens Seadrill har brorparten av analytikerstanden sett en verdijustert egenkapital (NAV) på over 200 kroner per aksje over lengre tid. Den seneste tiden har flere analytikere justert diskonteringsfaktoren kraftig for å komme den observerte kapitalkostnaden blant investorene i møte. Med hele 17 dypsvannsrigger i flåten, der markedet er aller svakest, og svært høy finansiell giring, er både oppsiden og nedsiden svært høy i Fredriksens riggkjempe.

Nordea kutter kursmålet fra 227 til 121 kroner, men ser fortsatt en oppside på om lag 590 prosent fra fredagens aksjekurs.

Northern Drilling, som nylig valgte å ikke ta levering av dybvannsskipet «West Cobalt», får også nedjustert kursmålet fra 110 til 80 kroner per aksje.

Nordea skriver at nedrevideringen skyldes en nedjustering i forventede rater og utnyttelsesgrad, og at de priser selskapet på en normalisert EV/EBITDA-multippel på 7,5x.

Meglerhuset ser fortsatt 235 prosent oppside i riggselskapet der John Fredriksen eier om lag 38 prosent av de utestående aksjene.

Odfjell Drilling verdsettes til 50 kroner per aksje av analytikerduoen, og dekning av Shelf Drilling initieres med en kjøpsanbefaling og kursmål på 40 kroner.