Fusjonen mellom Prosafe og Floatel stoppes av konkurransetilsynet

FUSJON STOPPES: Konkurransetilsynet setter ned foten for fusjonen mellom Prosafe og Floatel. Foto: Prosafe
Oljeservice

Konkurransetilsynet har vedtatt at boligriggselskapet Prosafe ikke får kjøpe Floatel International Limited. 

Det går frem i en pressemelding mandag.

Tilsynet mener fusjonen ville gitt økte priser for bedrifter som etterspør offshore innkvarteringstjenester.

Transaksjonen involverer de to største og nærmeste konkurrentene i det norske markedet for offshore innkvarteringstjenester, skriver konkurransetilsynet.

– Konkurransetilsynet skal stanse oppkjøp som skader konkurransen. Vi frykter at kundene som etterspør innkvarteringstjenester på norsk sokkel ville hatt få eller ingen konkurrerende leverandører i fremtidige anbudskonkurranser dersom foretakssammenslutningen ble gjennomført, sier konkurransedirektør Lars Sørgard, i pressemeldingen.

Konkurransetilsynet har i sin vurdering innhentet betydelig informasjon fra partene, kunder og andre aktører i markedet, fremgår det.

– Vår vurdering er at det vil være etterspørsel etter offshore innkvarteringstjenester de neste fem årene og videre etter dette. Den informasjonen vi har gjennomgått gir ingen holdepunkter for at Prosafe og Floatel vil trekke seg ut av det norske markedet dersom fusjonen ikke gjennomføres, sier nestleder Marita Skjæveland i pressemeldingen.

– Vår vurdering er at partene uten fusjonen vil konkurrere hardt med hverandre om fremtidige oppdrag på norsk sokkel, sier hun.

Prosafe sier i en melding at de vil studere avgjørelsen i detalj. Boligriggselskapet vil bestemme seg for hvorvidt de vil anke avgjørelsen innen kort tid.

Prosafe har i prosessen kommet til Konkurransetilsynet med forslag til tiltak for å avhjelpe de negative konkurransevirkningene av fusjonen. Tilsynets vurdering er at disse ikke vil avhjelpe tilsynets bekymringer.

Tilsynets vedtak kan klages inn til Konkurranseklagenemda innen tre uker.

Nyheter
Oljeservice
Børs