Oljeselskaper bekymret for Prosafe-exit

Konkurransetilsynet har satt foten ned for en fusjon mellom Prosafe og Floatel International. Equinor, Aker BP, Lundin og Vår Energi er imidlertid bekymret for flotellkapasiteten på sokkelen.

KAN BLI MANGELVARE: Oljeselskapene er bekymret for at det ikke vil være flotellkapasitet å få tak i på norsk sokkel når de en gang trenger det. Foto: Prosafe
Oljeservice

– Basert på den foreløpige innstillingen er jeg ikke veldig overrasket over vedtaket, men jeg er skuffet, sier styreleder Glen Ole Rødland i Prosafe.

VURDERER Å ANKE AVGJØRELSEN: Styreleder Glen Rødland i Prosafe er skuffet over Konkurransetilsynets vedtak. Foto: Iván Kverme

For halvannen måned siden fikk han et varsel fra Konkurransetilsynet om at en fusjon mellom boligriggselskapene Prosafe og Floatel International kunne bli stoppet fordi det ville gjøre konkurransen i boligriggmarkedet på norsk sokkel for svak og tjenestene dyrere.

Mandag kom vedtaket: Nei til fusjon.

– Vi frykter at kundene som etterspør innkvarteringstjenester på norsk sokkel ville ha hatt få, eller ingen, konkurrerende leverandører i fremtidige anbudskonkurranser dersom foretakssammenslutningen ble gjennomført, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en uttalelse.

Dette er saken

* I begynnelsen av juni 2019 undertegnet Prosafe og Floatel International en avtale om å slå seg sammen for å kunne stå sterkere i den globale konkurransen.

* Dette ville ha skapt verdens desidert største boligriggselskap med en flåte på 14 rigger – ni fra Prosafe og fem fra Floatel. I tillegg har Prosafe opsjon på bygging av ytterligere to.

* I juli sendte Konkurransetilsynet i Norge et varsel til de to selskapene om at inngrep mot fusjonen kunne bli aktuelt, ut fra konkurransehensyn.

* I august ble det kjent at britiske konkurransemyndigheter hadde innvendinger mot fusjonen.

* I midten av september varslet Konkurransetilsynet at det vurderte å stoppe fusjonen. Prosafe og Floatel fikk tre uker på seg til å komme med tilsvar.

* Mandag sa Konkurransetilsynet nei til den foreslåtte fusjonen. Avgjørelsen kan ankes.

* Prosafe har hovedkontor i Stavanger og er notert på Oslo Børs. HitecVision er største aksjonær med rundt 30 prosent av aksjene.

* Floatel International er registrert på Bermuda, men blir styrt fra Gøteborg i Sverige. Selskapet har tidligere vært notert på Oslo Børs. Det eies av Oaktree Capital Management og Keppel FELS.

Konkurransetilsynet opplyser at det i sin vurdering har innhentet «betydelig informasjon fra partene, kunder og andre aktører i markedet».

Med bakgrunn i dette er Rødland derfor overrasket over at konklusjonen er et nei.

– Jeg er overrasket i den forstand at kundene våre ikke bare er nøytrale, men positive, til sammenslåingen. Jeg hadde forventet at Konkurransetilsynet ville ha tatt mer hensyn til kundene, sier Rødland.

SIER NEI TIL OPPKJØP: Konkurransedirektør Lars Sørgard. Foto: KONKURRANSETILSYNET

Redd for at Nordsjøen tømmes

Equinor, Aker BP, Lundin og Vår Energi er de fire største oljeselskapene på norsk sokkel. 

Alle er blitt bedt om å svare på spørsmål fra Konkurransetilsynet om blant annet effektene av at Prosafe og Floatel International går sammen.

I og med at etterspørselen etter flotelltjenester på sokkelen er svak akkurat nå, er bekymringen at de to aktørene forsvinner ut og til andre områder.

I noen av svarene som Finansavisen har fått tilgang til, har oljeselskapene uttrykt viktigheten av at det i det minste finnes en aktør på sokkelen når de har behov for det.

Finansavisen har vært i kontakt med de nevnte oljeselskapene, men de har ikke ønsket å gi noen kommentar eller ikke vært tilgjengelige.

– Hvis vi skal ta tilbakemeldingene fra kundene våre bokstavelig, så er det ikke så stor etterspørsel på norsk sokkel på kort sikt. Samtidig er markedet i bedring i Brasil, Mexico og en del andre steder. Det er derfor forretningsmessig sannsynlig at mer tonnasje blir flyttet bort fra Nordsjøen, sier styrelederen i Prosafe.

Dette bekymrer ikke Konkurransetilsynet.

– Vår vurdering er at det vil være etterspørsel etter offshore innkvarteringstjenester de neste fem årene og videre etter dette. Den informasjonen vi har gjennomgått gir ingen holdepunkter for at Prosafe og Floatel vil trekke seg ut av det norske markedet dersom fusjonen ikke gjennomføres, sier Marita Skjæveland, nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Tiltakene ikke gode nok

I prosessen som ledet til Konkurransetilsynets vedtak, har Prosafe kommet med forslag som skal avhjelpe de negative virkningene på konkurransen i boligriggmarkedet ved en fusjon med Floatel.

Der er det blant annet foreslått å etablere en rammeavtale på tre år med oljeselskaper på norsk sokkel hvor de er sikret tilgang på flotellkapasitet til en fast pris. Det ville ha betydd at minst én rigg forble i Nordsjøen.

«Tilsynets vurdering er at disse ikke vil avhjelpe tilsynets bekymringer,» skriver Konkurransetilsynet i sitt vedtak.

Nå har Prosafe og Floatel tre uker på seg til å klage vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda.

– Vi vil nøye vurdere å anke avgjørelsen. Det skal vi ha en prosess på, sier Rødland.

prosafe
glen ole rødland
konkurransetilsynet
floatel international
boligrigg
norsk sokkel
hitec vision
oaktree capital
keppel
nordsjøen
Nyheter
Oljeservice
Olje