Transocean øyner nye riggkontrakter på norsk sokkel

Transocean-sjefen er like bull som alltid, og spesielt på det norske markedet. – Vi forventer nye kontrakter til betydelig høyere dagrater, sier han.

BULL: Transocean-sjef Jeremy Thigpen øyner flere nye riggkontrakter til «betydelig høyere rater». Foto: Iván Kverme
Oljeservice

Få er mer bull på riggmarkedet enn Transoceans konsernsjef Jeremy Thigpen.

For én uke siden slapp imidlertid selskapet en flåteoppdatering med oppsiktsvekkende få nye kontrakter og en økning i ordrereserven på skuffende 75 millioner dollar – den svakeste økningen på to år. Ordrereserven er nå på 10,8 milliarder dollar, eller 99 milliarder kroner.

Med tanke på selskapets størrelse – 44 rigger – mente meglerhuset Kepler Cheuvreux at kun to nye kontrakter var skuffende, selv om oppdateringen viste at dagratene klatrer oppover.

Transocean 3. kvartal 2019

(Mill. USD)

3. kv./19

3. kv./18

Driftsinntekter

784

816

Driftsresultat før av-/nedskriv.

245

257

Driftsresultat

−607

−305

Resultat før skatt

−771

−439

Resultat etter skatt

−825

−409

Selger seg ikke billig

Evigoptimistiske Thigpen har selvfølgelig en god forklaring på de få kontraktene.

– Det er et direkte resultat av vår disiplinerte tilnærming til nye kontrakter, fastslo han under en telefonkonferanse tirsdag etter publiseringen av tredjekvartalsrapporten.

Thigpen sikter til at selskapet ikke selger seg billig ved å godta hvilke vilkår som helst, bare for å slippe å legge riggene i opplag, noe han mener flere andre selskaper har gjort.

Den ene nye kontrakten selskapet har inngått, er med Hurricane Energy for den halvt nedsenkbare boreriggen «Paul B. Loyd Jr.» på britisk sokkel. I løpet av kontraktsperioden på 255 dager stiger dagraten fra 160.000 til 205.000 dollar, noe som er nær 50 prosent bedre enn forrige kontrakt.

EN AV VERDENS STØRSTE BOREENTREPRENØRER: Transocean har en flåte på 44 rigger og boreskip. Foto: Paul Joynson-Hicks/Statoil

Avslører nye avtaler

Transocean kunngjør ikke kontrakter før de er endelige, men toppsjefen avslører at strategien med å være tålmodig har resultert i flere nye intensjonsavtaler.

Han tror også flere avtaler er på vei ettersom selskapet er med i stadig flere anbudsrunder og fordi det nå ser flere konkrete muligheter på horisonten, verden over.

– Vi forventer nye kontrakter til betydelig høyere dagrater. Til tross for det seneste fallet i oljeprisen, er antallet kundeforespørsler det høyeste på fem år, sier han, og fortsetter:

– Selv om vi hadde foretrukket en raskere opptur, er vi veldig oppmuntret av «harsh environment»- og ultradypvannsmarkedet.

Og det er ett sted Thigpen ser spesielt gode muligheter: Norge.

– Vi får økt visibilitet til flere muligheter i det norske «harsh environment»-markedet. I 2020 ser vi et antall prosjekter på horisonten, noe som gir støtte til fortsatt høy utnyttelse og høyere dagrater, sier han.

En av verdens beste

Riggsjefen benytter også anledningen til å rose selskapets nyeste rigg.

– Jeg er spesielt stolt av «Transocean Norge», som arbeider for Equinor på Visund-feltet, en av de beste «harsh environment»-riggene noensinne bygget, sier han, og skryter av at oppetiden siden oppstarten 31. juli er på 97 prosent.

Selv om Thigpens nye favorittrigg er i gang med å generere inntekter fra sin Equinor-kontrakt på norsk sokkel, var det ikke nok til å forhindre at inntektene falt sammenlignet med fjoråret.

Kombinert med jevnt over høyere kostnader og nedskrivninger på hele 583 millioner dollar knyttet til den tidligere kunngjorte pensjoneringen av tre boreskip, fikk Transocean et minusresultat på 825 millioner dollar, eller nær 7,7 milliarder norske kroner.

Resultatet, tilsvarende en halvering fra tredje kvartal i fjor, var riktignok som ventet, mens driftsresultatet før av og nedskrivninger (EBITDA) på 192 millioner dollar faktisk var rundt 25 millioner dollar bedre enn ventet.

Transocean

  • Et av verdens største riggselskaper.
  • Opererer en flåte på 44 borerigger og boreskip, hvorav over halvparten kan bore på ultradypvann (over 7.500 fot). Har også to boreskip under bygging.
  • Kjøpte opp Songa Offshore i januar 2018 og Ocean Rig i september samme år.
  • Er børsnotert i USA med en børsverdi på 2,9 milliarder dollar. Aksjen har mer enn halvert seg det seneste året.
transocean
jeremy thigpen
norsk sokkel
rigg
borerigg
drilling
kvartalstall
kvartalsrapport
Nyheter
Oljeservice
Børs