Fortsatt motvind for Siem

Siem Offshore halverte underskuddet i et kvartal som bød på både gleder og skuffelser.

POSITIVE TEGN: Siem Offshores ankerhåndterere (AHTS) får periodevis bedre betalt enn på lenge. Her er «Siem Sapphire» og «Siem Emerald».  Foto: anders horntvedt
Oljeservice

«Tredje kvartal 2019 fortsatte å vise tegn til bedring, år over år, innen flere segmenter i OSV-markedet», skriver offshorerederiet Siem Offshore i rapporten for tredje kvartal.

I markedet for offshore supplyskip (OSV - offshore supply vessels) var det imidlertid ett segment som skuffet; plattform forsyningsskipene (PSV) i Nordsjøen som tidligere i år har hatt noen svært gode perioder.

«Ratene på mellomlange periodekontrakter svekket seg som ventet tilsvarende mot slutten av kvartalet i forkant av vintersesongen», skriver rederiet som for øvrig merker seg en positiv utvikling i antall lange kontrakter tildelt i forbindelse med boreprogrammer.

Kortsiktig motvind

I markedet for ankerhåndteringsskip (AHTS) var det flere stramme perioder i kvartalet og de høyeste snittratene på flere år. Markedet er imidlertid fortsatt svært volatilt og fraværet av lengre kontrakter i Nordsjøen gjør at rederne må sette sin lit til et ubalansert spotmarked.

«Økt riggaktivitet fremover er positivt for segmentets utvikling, samt for PSV-segmentet», fastslår rederiet.

I årene fremover ventes det også økt etterspørsel etter rederiets subsea- og konstruksjonsskip, både til bruk i olje og gass, og i havvind-markedet. Det vil imidlertid bli verre før det blir bedre.

Aktiviteten falt i tredje kvartal og Siem Offshore spår nå at markedet inn i 2020 vil bli mer utfordrende enn tidligere ventet.

Betaler gjeld og selger skip

«Våre utsikter for vintersesongen forblir forsiktige for OSV-markedet generelt, ettersom dagratene ikke gir tilstrekkelig margin til å fullt ut betjene gjelden», skriver rederiet, som fikk et underskudd på 2,2 millioner dollar i tredje kvartal.

Det er betydelig bedre enn minusresultatet på 4,7 millioner dollar i tredje kvartal i fjor.

Siden da har rederiet redusert flåten fra 40 til 35 skip. Av disse lå fire i opplag ved utgangen av kvartalet. I tillegg har Siem Offshore driftsansvaret for tre skip. 

Kristian Siem-rederiet har en ordrereserve  på 665 millioner dollar. Netto rentebærende gjeld er på 929 millioner dollar, tilsvarende 8,5 milliarder kroner, etter betaling av avdrag på totalt 67,3 millioner dollar – 619 millioner kroner- siden nyttår.

OFFSHOREREDER: Kristian Siem er hovedeier i Siem Offshore. Foto: Eivind Yggeseth
Siem Offshore


(Mill. USD)
3.kv/19
3.kv/18
Driftsinntekter
77,9
86,1
Driftsresultat
2,2
5,9
Resultat etter skatt (fra videreført virksomhet)
- 2,2
- 4,7