– Kompleks struktur og mange hensyn å ivareta

Solstad-aksjen spratt i været da selskapet varslet at det hadde fått forlenget fritaket fra rente- og avdragsbetalinger frem til utgangen av mars.

FORHANDLER VIDERE: – Det har vært utspill fra begge sider – både fra selskapet og långiverne – og det er basert på disse det forhandles, sier Solstad-sjefen Lars Peder Solstad. Før helgen fikk han forlenget fristen for å komme frem til en refinansieringsløsning med nye fem måneder. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

– Vi har bra fremdrift, men det er en kompleks struktur og mange hensyn å ivareta, sier Solstad-sjefen Lars Peder Solstad til Finansavisen.

Offshore serviceskipsrederiet Solstad Offshore i Skudeneshavn sliter fortsatt med svake markeder og en uhåndterlig stor gjeldsbyrde. Nå får selskapet forlenget fristen for å forsøke å finne en vei ut av uføret til utgangen av mars neste år, det vil si med fem måneder.

I denne perioden skal det ikke betales hverken renter eller avdrag.

Den tidligere tidsfristen for å komme frem til en løsning var 31. oktober. Frem til da hadde flere av selskapene i Solstad Offshore-gruppen avdrags- og rentefritak på sine lån. Noen hadde fritak frem til utgangen av året.

Forlengelsen er gitt under forutsetning av at rederiet innfrir visse mål i løpet av perioden.

Foreløpig har obligasjonseierne gitt betalingsfritak til 20. desember, men rederiet vil be om en forlengelse tilsvarende den bankene har innvilget.

STØRST OG DYREST: Subseaskipet «Normand Maximus» er den mest kostbare enheten som Solstad Offshore driver. Skipet, som ble utrustet og ferdigstilt på Vard-verftet Brattvaag, arbeider på en langtidskontrakt med undervannsentreprenøren Saipem. Foto: Solstad Offshore

Kurshopp

På børsen spratt aksjen fredag opp 16,9 prosent til 90 øre på nyheten, som kom torsdag kveld.

Men kursen falt tilbake og lå ved 15-tiden på 84 øre, opp 10,3 prosent. En drøy halvtime senere var den 87 øre, som gir rederiet en børsverdi på 254 millioner kroner. Siden årsskiftet har aksjen falt 49,4 prosent.

I en melding beskriver selskapet fristforlengelsen som «et viktig skritt i retning av å skape en solid finansiell plattform gjennom en konsensusbasert restrukturering».

– Vi opplever at det er god interesse fra de ulike aktørene til å finne en løsning som gir et solid økonomisk fundament for selskapet. Men som vi har sagt før, det er mange som skal bli enige, sier Solstad.

Selv om markedet for offshore serviceskip har styrket seg en del, er det langtfra nok til å betjene gjelden på rundt 30 milliarder kroner. Ved halvårsskiftet var den bokførte egenkapitalen negativ med 1,7 milliarder kroner.

– Har selskapet fremlagt forslag til en plan for kapitaltilførsel, gjeldsettergivelse og ny forfallsstruktur som kan sikre videre drift?

– Det har vært utspill fra begge sider – både fra selskapet og fra långiverne – og det er basert på disse det forhandles, sier Solstad-sjefen.

«Går riktig vei»

– Er det långiverne eller eierne som er vanskeligst å få med på en langsiktig løsning for rederiet?

– Jeg vil ikke si at noen er vanskeligere enn andre. Det er ulike «stakeholders» med ulikt utgangspunkt som må finne en løsning. Vi har god fremgang og partene er løsningsorienterte.

– Gjør det vedvarende svake markedet det vanskeligere å finne en god løsning?

– Markedet har så langt utviklet seg noenlunde slik vi har lagt til grunn.

– Hvor mye må ratene stige for at selskapet skal være i stand til å dekke renter og avdrag?

– Vi opplever at det er en økende etterspørsel i de fleste markedene vi opererer, men med sesongsvingninger.

– Vi skulle gjerne ønsket oss en ratekurve som steg brattere, men det er i hvert fall bra å se at det går riktig vei, sier Lars Peder Solstad.

LÅNGIVER: DNBs Harald Serck-Hanssen. Foto: Iván Kverme

Ikke overrasket

Aker er største eier i Solstad Offshore, der også John Fredriksen er en betydelig aksjonær.

– Det er mange interessenter involvert og strukturen er kompleks, så fra en eiers synspunkt er jeg ikke overrasket over at de involverte partene ønsker mer tid. Vi vil avvente forhandlingsresultatet som måtte komme, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker til Finansavisen.

Långiver DNB vil bidra til å skape arbeidsro for rederiet:

– Vi har tett dialog og tillitsfullt samarbeid med de største eierne, og det er dermed naturlig at vi bidrar til å skape ro for selskapet, sier DNBs konserndirektør med ansvar for Corporate Banking, Harald Serck-Hanssen.

Han viser til at det de siste månedene også har vært en merkbar bedring i nordsjømarkedet for offshore serviceskip.

– På generelt grunnlag vil jeg si at restruktureringer av denne type med mange kreditorer er kompliserte prosesser som ofte tar svært lang tid. DNB forsøker alltid å få til balanserte løsninger mellom långivere og våre kunder, sier Serck-Hanssen.

Nordeas kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen sier dette:

– Vi opplever at det er en pågående konstruktiv dialog mellom partene, og at man jobber mot en permanent løsning.

Selger unna

Tidligere har rederiet varslet at en løsning sannsynligvis vil innebære en større restrukturering der resultatet kan bli en betydelig utvanning av dagens aksjonærer.

Selv om diskusjonene med kreditorene fortsetter, har rederiet tidligere advart om en «betydelig usikkerhet» knyttet til om disse fører frem.

Hvis diskusjonene ikke fører frem kan selskapet bli tvunget til å selge unna skip til lave verdier.

Fredag kom det melding om at Solstad selger nok et skip. Denne gangen er det plattformforsyningsbåten «Far Swift» som forsvinner ut av flåten.

Dette er ifølge den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue det 18. fartøyet som selges etter at rederiene Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply ble slått sammen.

Ytterligere 17 skip ble registrert solgt i kjølvannet av oljeprisfallet og frem til daværende Solstad Farstad ble børsnotert etter at fusjonen var gjennomført sommeren 2017.

VesselsValue opererer nå med en samlet Solstad-flåte på 124 fartøyer til en beregnet markedsverdi på 1.264 millioner dollar; vel 11,5 milliarder kroner.

SOLSTAD OFFSHORE

  • Solstad Offshore er avhengig av en omfattende, finansiell restrukturering for å overleve.
  • I fjor høst innledet rederiet diskusjoner med sine kreditorer for å komme frem til en løsning på gjeldsutfordringene, og disse diskusjonene pågår fortsatt.
solstad offshore
harald serck-hanssen
christian steffensen
lars peder solstad
øyvind eriksen
john fredriksen
aker
dnb
nordea
oslo børs
vesselsvalue
Nyheter
Shipping
Oljeservice
Børs