Kontraktrush for Borr Drilling

Borr Drilling har sikret seg fire nye borekontrakter til en samlet verdi på 151 millioner dollar.

OPPTUR: Tor Olav Trøims Borr Drilling har steget med 45 prosent på børsen de seneste tre ukene. Foto: Leikny Havik Skjærseth
Oljeservice

Tor Olav Trøims Borr Drilling meldte i går om fire nye kontrakter og en endelig bekreftelse på ytterligere to som har vært annonsert tidligere.

Nybyggene «Galar» og «Njord» har begge sikret seg 18 måneders kontrakter med Pemex med oppstart i februar til neste år, mens jackupen «Frigg», som er en 2013-modell, har fått en 11 måneders kontrakt med en ikke navngitt operatør utenfor Nigeria. Den fjerde kontrakten går til jackupen «Mist», som forlenger sin nåværende kontrakt med Vestigo Petroleum i Malaysia med ytterligere fire måneder og denne riggen er nå på fast kontrakt frem til midten av første kvartal til neste år.

Borr bekreftet i går også de to tidligere annonserte kontaktene for «Prospector 1» og for «Idun», som begge nå er i arbeid frem til februar til neste år.

Holder estimatene uendret

Borr Drilling opplyser ikke om hva ratenivåene ligger på, men på bakgrunn av at Borr melder om at ordrereserven har økt med 151 millioner dollar anslår analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux at nivåene på Pemex-kontraktene ligger på rundt 100.000 dollar dagen. «Idun» og «Frigg» forventes å oppnå dagrater på rundt 80.000 dollar, mens han anslår en rate på 70.000 dollar dagen for «Mist».

Olsvik skriver i en Borr Drilling oppdatering i går at han forventet at «Galar» og «Njord» skulle startet opp arbeidet til neste år med en gjennomsnittlig dagrate på 90.000 dollar, mens han hadde forventet at de andre riggene skulle fortsette å jobbe på sine nåværende kontrakter. Dermed mener ha at det ikke er grunn til å gjøre endringer i estimatene på Borr Drilling.

Kepler Cheuvreux har i dag en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 160 kroner.

Kurskollaps

Borr Drilling har vært en av de svakeste riggaksjene på Oslo Børs det seneste året. Fra oktober i fjor til oktober i år falt aksjen med hele 78 prosent fra 195 til 43,50 kroner. Den seneste måneden har imidlertid de fleste oljeserviceaksjene fått et skikkelig løft og Borr Drilling er nå opp 45 prosent siden bunnen. I går spratt aksjen kraftig i været etter at selskapet annonserte de nye kontraktene. Rett etter børsåpningen var aksjen opp rundt 7 prosent, men falt noe tilbake igjen utover dagen og var i går ettermiddag opp med beskjedne 1,2 prosent til 67,40 kroner.

Borr Drilling opererer i markedet for oppjekkbare borerigger (jackup), og det er dette segmentet som har vist størst bedring siden oljenedturen. Både flåteutnyttelse og ratenivå har kommet opp siden bunnen.

borr drilling
oljeservice
Nyheter
Oljeservice
Børs