Fredriksen-selskap har tapt 700 mill. på halvannet år i USA – skal ansette 200 i Norge

Archer tynges av en børsflopp i USA og argentinsk valutasjokk. Driften går derimot bedre, og nå varsler selskapet kraftig oppbemanning i Norge. 

BLYTUNGT PÅ LAND: Archer-resultatet tynges av Quintana Energy Services som leverer boretjenester på land i USA. Foto: Archer.
Oljeservice

John Fredriksens brønntjenesteselskap Archer valgte i februar i fjor å børsnotere det tilknyttede amerikanske selskapet Quintana Energy Services (QES), som leverer boretjenester på land, for «å synliggjøre verdier og øke den finansielle fleksibiliteten».

Det eneste synlige foreløpig er at QES-aksjen har falt mer enn 80 prosent siden børsnoteringen som ble gjort til kurs 10 dollar, og at Archer gjentatte ganger har sett seg nødt til å skrive ned verdien av eierandelen på 28,1 prosent. 

Stortap i USA

I tredje kvartal har selskapet gjort ytterligere en nedskrivning på 27,9 millioner dollar, eller om lag 256 millioner kroner, ifølge kvartalsrapporten. Aksjen bokføres nå til kurs 2,2 dollar. 

Tirsdag kveld sluttet aksjen på 1,84 dollar i USA, og har altså falt ytterligere siden utgangen av tredje kvartal. Totalt er dermed papirtapet på vel 703 millioner kroner siden børsnoteringen. 

Inkludert andelen av det amerikanske selskapets tap, ble Archer-regnskapet påvirket negativt med 32,4 millioner dollar. Investeringen bokføres nå til 20,9 millioner dollar, tilsvarende 191,4 millioner kroner. 

– Nedgangen i amerikansk skiferolje fortsetter, sa finansdirektør Dag Skindlo i Archer under en telefonkonferanse tirsdag. 

Utfordrende i Argentina

I tillegg til aksjeraset i USA, tynges regnskapet av ufordelaktige valutakursbevegelser, både på grunn av en svekket norske krone og at den argentinske pesoen raste mer enn 20 prosent mot amerikanske dollar etter et overraskende valgresultat i august.  

Et utfordrende makroøkonomisk og politisk klima i Argentina byr på bekymringer for selskapets virksomhet i landet. 

– Archer følger og tilpasser seg situasjonen kontinuerlig. Til tross for den nylig annonserte 200 millioner dollars-kontrakten for tre landrigger, venter vi å ha fire færre aktive rigger gjennom årets siste kvartal, sier arbeidende styreleder Kjell-Erik Østdahl i en kommentar.

Underskuddet i kvartalet beløp seg til 56,6 millioner dollar, mot et overskudd på 6,9 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Bedre drift

Ser man bort fra papirtapene leverer selskapet bedre på driften. 

Inntektene økte til 227,6 millioner dollar, fra 213,7 millioner dollar i fjor, mens  driftsresultatet på 11,1 millioner dollar er en bedring på nær 30 prosent fra fjoråret. 

– Brønntjenester noterte et rekordantall «runs» i kvartalet, mens plattformboring leverte sterke driftsmessige resultater og marginer. Den trenden er ventet å fortsette inn i 2020, sier Østdahl.

– Det som kommer av ytterligere muligheter etter 2020 er lovende, tilføyer han. 

SKAL OPPBEMANNE: Archer og finansdirektør Dag Skindlo varsler en betydelig oppbemanning de neste månedene. Foto: Archer.

Skal ansette i Norge

Nye kontrakter og økt aktivitet på norsk sokkel betyr at selskapet skal ansette flere nye medarbeidere.

I tillegg til nye kontrakter til selskapets to modulrigger og en fornyet kontrakt med Aker BP for drift på Valhall og Ula-plattformene i nye 15 måneder, har selskapet fått beskjed fra kunder i Norge om å oppbemanne for operasjoner på ytterligere to plattformer.

- Vi vil ansette rundt 200 nye medarbeidere de neste to til fire månedene. 2020 vil være et veldig aktivt år for Archer i Norge, slår Skindlo fast. 

Når det gjelder selskapets bankfasilitet på 580 millioner dollar som forfaller i tredje kvartal neste år, sier Skindlo at de er i fremskredne samtaler med långiverne om en fornyelse. 

Nytt styremedlem

 Det ble også kunngjort at John Reynolds, representanten til selskapets tredje største aksjonær Lime Rock Partners, gir seg i styret. Han erstattes av tidligere Shell-topp Peter Sharpe. 

John Fredriksens riggselskap Seadrill er selskapets største aksjonær med 15,7 prosent av aksjene, etterfulgt av Fredriksen privat med 12,7 prosent. 

Seadrill åpnet tidligere i år for å selge selskaper utenfor kjernevirksomheten, der Archer inngår.  

Archers kvartalsrapport ble dårlig mottatt av markedet. Ved 13-tiden onsdag var aksjen ned 13,8 prosent til 3,88 kroner. Det siste året er aksjekursen mer enn halvert. 

Archer

(Mill. USD)1.kv./191.kv./18
Driftsinntekter203,5192,9
Driftsresultat11,18,6
Resultat før skatt- 55,41,3
Resultat etter skatt-5 6,66,9
archer
quintana energy services
usa
john fredriksen
kvartalsrapport
Nyheter
Oljeservice
Børs