SeaBird Exploration varsler massive kostnadskutt

SeaBird vil kutte de administrative kostnadene med 40 prosent. Investorene syntes ikke det var noe å rope hurra for.

VIL KUTTE 40 PROSENT: Ny strategi skal kutte SeaBirds administrative kostnader med 40 prosent. Aksjemarkedet var overhodet ikke overbevist. På bildet «Osprey Explorer». Foto: Seabird

I oktober meldte SeaBird Exploration at det vil spisse sin strategi. Seismikkselskapet har som mål å bli ledende innen 2D- og kildeseismikk, ved å bli mer fleksible og «asset light».

Nyutnevnt konsernsjef Gunnar Jensen utdypet strategiendringen i rapporten for tredje kvartal torsdag, uten at det gjorde noe voldsomt inntrykk på investorene som har sendt aksjekursen til stadig lavere nivåer.

Fra børsåpning torsdag falt aksjen mer enn 20 prosent. Mot slutten av dagen hentet den seg imidlertid litt igjen og var ved 16-tiden ned 8,6 prosent til 57 øre.

SeaBird Exploration

(Mill. USD)3. kv./193. kv./18
Driftsinntekter165,4
Driftsresultat4,84,2
Resultat før skatt−4,7−4,6
Resultat etter skatt−5,1−4,6

Halverer kostnader

Ifølge strategien skal selskapet operere en fleksibel flåte på 5-7 skip til bruk i både kilde- og 2D-seismikk «for å øke utnyttelsen», samt opprettholde kapasitet til å kunne forfølge attraktive 3D-prosjekter.

Videre skal organisasjonen restruktureres for å bli mer prosjektbasert. Det innebærer blant annet at det operasjonelle hovedkontoret flyttes fra Oslo til Bergen.

Endringene ventes å redusere administrasjonskostnadene med 40 prosent gjennom 2020.

Restruktureringen vil belaste regnskapet i fjerde kvartal med rundt 1,2 millioner dollar.

Snakker med mulige partnere

I løpet av 2018 og 2019 er SeaBird-flåten fornyet med tre skip, deriblant to tidligere Boa-skip.

I rapporten bekreftes det at «Aquila Explorer» skal skrotes, og det åpnes samtidig opp for å skrote eldre skip avhengig av kontraktstatus.

Ytterligere kapasitet vil leies inn på en «pay as you earn»-basis. Det gjelder allerede to skip.

Selskapet er også «i strategiske partnerskap-diskusjoner med flere tilbydere av seismikktonnasje», heter det i rapporten.

Når det gjelder markedet merker SeaBird økt anbudsaktivitet, og noterer at dagratene har steget rundt 30 prosent den seneste året.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker