Færre rigger i drift

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser færre enheter i drift.

FÆRRE: Antall amerikanske oljerigger falt med fem fra forrige telling. Foto: Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 957 operative rigger per 8. November. Det er syv færre enn for en uke siden, og 320 færre enn ved telling per 9. November i 2018.

I USA var det totale antallet rigger i drift 817, ned 5 fra uken før. Videre til Canada viste antall rigger i drift 140, ned to fra forrige telling.

Til sammenligning med 8. November for et år siden er oljeprisen ned nesten 12 prosent, da stod et fat Brent-olje i 70,94 dollar. I samme tidsperiode er WTI-oljen ned 5,6 prosent.

Baker Huges riggtelling


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker