– Mange interessante muligheter

Fra desember vil ikke Awilco Drilling ha en eneste rigg i drift. Konsernsjefen er overbevist om at selskapet sikrer seg nye kontrakter for neste år.

JAKTER JOBB: «Wilphoenix» går snart av kontrakt og har ikke nytt arbeid å gå til. Foto: Awilco Drilling
Oljeservice

– Vi ser mange interessante muligheter på britisk sektor, og andre steder også, og vi venter at «Wilphoenix» vil komme tilbake i jobb neste år, sier Jens Berge.

Awilco Drilling

  • Riggselskap som eier de to halvt nedsenkbare boreriggene (semirigger) «Wilphoenix» og «Wilhunter».
  • «Wilphoenix» går på en kontrakt med Shell, mens «Wilhunter» ligger i opplag.
  • Riggselskapet har bestilt bygging av to nye borerigger for værharde områder (harsh environment) ved Keppel FELS i Singapore. Prisen er rundt 425 millioner dollar pr. rigg. Den første riggen er planlagt levert i mars 2021 og den neste i mars 2022.
  • Har opsjon på bygging av ytterligere to slike rigger.
  • Selskapet er notert på Oslo Børs med en børsverdi på knappe 1 milliard kroner. Arne Wilhelmsen-familien er største aksjonær med 37 prosent gjennom familieselskapet Awilhelmsen.

Med allerede én av to rigger i opplag, hadde Awilco Drilling-sjefen helst sett at «Wilphoenix» hadde nytt arbeid å gå til når boreriggen nå går av kontrakt med Shell mot slutten av november eller begynnelsen av desember. Det har den ikke, og konsernsjefen ser for seg at den blir liggende ledig i alle fall ut februar. Fra før har den andre riggen, «Wilhunter», ligget i opplag i lengre tid.

Berge er imidlertid «veldig optimistisk» og mener det er nok av muligheter i markedet til å skaffe «Wilphoenix» nye kontrakter på britisk sokkel.

– Vi hadde ventet at det skulle bli tildelt kontrakter tidligere i år, men det går tregt. Det er imidlertid en lang rekke kontrakter som ligger og venter på å bli tildelt. I et konservativt «case» så fortsetter operasjonene for «Wilphoenix». I et suksess-«case» så bygger vi ordrereserve helt til riggen skal inn til periodisk vedlikehold i 2021, sier konsernsjefen.

Ifølge Berge dreier dette seg om både korte og mellomlange kontrakter, mens det er få lange kontrakter å få tak i.

– I interessante diskusjoner

I tillegg har Awilco Drilling to rigger under bygging i Singapore, hvorav den første er planlagt levert i mars 2021.

For de to riggene gjenstår det investeringer på tilsammen rundt 800 millioner dollar.

De markedsføres for oppdrag primært i Norge, og også her er Berge optimistisk med tanke på kontrakter, for riggene han karakteriserer som de grønneste på norsk sokkel.

OPTIMISTISK: Jens Berge, adm. direktør Awilco Drilling. Foto: Privat

– Vi er i interessante diskusjoner med kunder og har fått svært gode tilbakemeldinger, sier han.

Selskapet utelukker ikke andre markeder.

– Det er også interessante prosjekter i UK og Canada, også for norske kunder, sier konsernsjefen.

Kan skyve levering

Awilco Drilling 3. kvartal 2019

(Mill. USD)3. kv./193. kv./18
Driftsinntekter10,33,2
Driftsresultat−0,4−10,3
Resultat før skatt−0,7−10,3
Resultat etter skatt−0,9−10,2

Skulle ikke Berge finne den kontrakten han ønsker seg med en gang, har han fleksibilitet til å skyve på leveringen av riggen med ett år.

Han mener likevel at det ikke skulle være behov for det, i et marked hvor han mener det absolutt er plass til en slik rigg.

– Ja, definitivt, og skulle det ikke være plass til flere rigger, så er det ikke våre som forsvinner ut. Vi kommer inn med en rigg som er på topp når det gjelder effektiv drift, kostnadseffektivitet og teknologi, så vi regner med at vi etablerer en ny standard med denne riggen, sier han.

Det er for denne typen rigger, som opererer i værharde områder som Nordsjøen, hvor ratene har kommet mest og raskest opp.

– Ratenivået på slike rigger i Norge er snart i ferd med å nærme seg 400.000 dollar. Det er også noen som tar risiko på dagraten. Vi er så bull på dette konseptet og har fått så mye positiv feedback fra kundene at vi er villige til å gå inn på en markedsrate med et større risikoelement fordi vi er sikre på at det skal gå bra, sier konsernsjefen.

Positiv drift

I tredje kvartal hadde Awilco Drilling et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 2,6 millioner dollar av inntekter på 10,3 millioner. Det er omtrent det samme som selskapet hadde i foregående kvartal.

Kontraktsreserven var på rundt 7 millioner dollar ved utgangen av kvartalet.

Awilco Drilling falt mer enn 6 prosent på Oslo Børs tirsdag ettermiddag, men på svært tynn handel.