Offshoregigant forbereder mer konsolidering

Tidewater ble i fjor verdens største offshorerederi etter sammenslåingen med konkurrenten Gulfmark. Nå forbereder amerikanerne seg på mer konsolidering.

KONKURRENTER: Tidewater-sjef Quintin Kneen i samtale med konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Offshore (t.v.) på Pareto-konferansen september.  Foto: FRANK HELGE NJØSEN
Oljeservice

– Vi har ledet an offshoreindustrien så langt når det gjelder konsolidering, og vi forbereder nå vår infrastruktur og kapitalstruktur på å konsolidere industrien ytterligere, sier konsernsjef Quintin Kneen i Tidewater i forbindelse med rapporteringen av tall for tredje kvartal tirsdag.

I tillegg til mer konsolidering, er Kneen klar på at rederne må kvitte seg med eldre tonnasje for å bidra til at markedet skal komme i bedre balanse.

Varsler storsalg

Tidewater har selv gjort en betydelig innsats på det området. Bare i 2018 og så langt i 2019 har rederiet sendt 42 skip på skraphaugen, samt solgt ytterligere 15.

Av amerikanernes gjenværende flåte på rundt 220 skip ligger 60 i opplag. 

Kneen avslører imidlertid at han ønsker å kvitte seg med rundt 45 av disse så fort som mulig i 2020, enten gjennom salg til opphugging eller til virksomhet utenfor offshoremarkedet. 

Dersom det blir realiteten vil offshorerederiet ha kvittet seg med nær 100 skip på drøyt to år, noe som i så fall vil etterlate en flåte på rundt 170 offshoreskip av forskjellige typer. 

– Budskapet mitt til andre redere og kapitaleiere er at konsolidering og flåterasjonalisering er den beste måten å maksimere investeringen på, fastslo Tidewater-sjefen under telefonkonferansen, som er gjengitt av Seeking Alpha.

KJEMPEFLÅTE: Forsyningsskipet «North Purpose» er ett av skipene i Tidewaters kjempeflåte. Foto: TIdewater

Taper mer

Oppkjøpet av Gulfmark sendte Tidewaters inntekter opp vel 20 prosent til 119,8 millioner dollar i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor.

Flere skip i flåten, kombinert med kostnader knyttet til verftsopphold, reaktivering av fem avanserte forsyningsskip, samt endringer i organisasjonen, førte imidlertid med seg enda høyere kostnader. 

Underskuddet endte på 43,8 millioner dollar, mot 31,2 millioner dollar i tredje kvartal i fjor.

Ved utgangen av kvartalet hadde rederiet en kontantbeholdning på 364 millioner dollar, og rundt 430 millioner i gjeld, hvorav majoriteten forfaller i 2022. 

– Tidewater har industriens sterkeste balanse. Den ønsker vi å beholde. For å klare det, må vi utvikle en forretning som har positiv kontantstrøm. I tillegg krever det at potensiell konsolidering hovedsakelig gjøres på en aksje-for-aksje-basis, og at disse aksjene er relativt hensiktsmessig verdsatt, sa Kneen.