Kraftig rateøkning for «Leiv Eiriksson»

Nok en kontrakt viser hvor ratene er på vei for «harsh environment»-riggene på norsk sokkel.

FÅR BEDRE BETALT: Den 2001-bygde harsh environment-riggen «Leiv Eiriksson». Foto: Ocean Rig
Oljeservice

Under en telefonkonferanse i slutten av oktober avslørte Transoceans konsernsjef Jeremy Thigpen at selskapet hadde sikret en ny kontrakt med ConocoPhillips for den halvt nedsenkbare boreriggen «Leiv Eiriksson».

Varigheten ble oppgitt til 125 dager, med oppstart i august 2020. Når det gjaldt dagraten ble det kun opplyst at den var «sunn».

Ifølge riggmeglerhuset Bassøe Offshore skal raten være 280.000 dollar pr. dag.

Selv om det er under de høyste slutningene for de mest moderne riggene i Nordsjøen, sier raten noe om hvordan markedet blir stadig strammere.

Den er nemlig hele 65 prosent høyere enn dagraten den 2001-bygde riggen oppnår nå for samme operatør, altså 170.000 dollar.

 «Leiv Eiriksson» vil arbeide frem til 1. april neste år før det ligger an til å bli et opphold frem til neste kontrakt starter opp 1. august.