Vondt blir til verre for Havyard

Egenkapitalen i Havyard Ship Technology er tapt i sin helhet.

Geir Johan Bakke, konsernsjef i Havyard, styrer et selskap i krise. Nå skal tapet av egenkapitalen i datterselskap analyseres med tanke på effekten for hele konsernet. Foto: Havyard

«I forbindelse med gjennomgang av oppdaterte prosjektprognoser for HST sine skip under bygging, samt en helhetsvurdering av HST sin samlede økonomiske stilling, har de respektive styrene i HGR og HST konstatert ytterligere tap på prosjektene bnr. 131 og 135, samt nå også for bnr. 141-145», skriver skriver verftsgruppen Havyard i en melding.

«Som følge av dette er egenkapitalen i HST tapt, og medfører videre at det også foreligger brudd på covenants per Q3 2019», heter det videre.

I vår meldte Havyard om større tap på to prototype-prosjekter ved Havyard Ship Technology (HST) sitt verft i Leirvik. Mot slutten av oktober, i forbindelse med selskapets siste prosjektprognoser, ble det ble konstatert ytterligere tap for de to prototype-prosjektene.

«Årsaken til de nye tapene skyldes operasjonelle forhold, herunder økt timeforbruk med påfølgende forsinkelser i ferdigstillingen av de nevnte skipene. Nye planlagte leveringstider er satt til november og desember 2019», het den i meldingen.

Selskapet opplyste da om at de vil være i brudd med lånebetingelsene fra og med fjerde kvartal, både på kravet for egenkapital og arbeidskapital, som beløper seg til henholdsvis 350 og 75 millioner kroner.

Nå har altså prosjektene blitt skrevet nå nok en gang og Havyard er i brudd med lånebetingelsene per utgangen av tredje kvartal.

Holder møter med långiverne

«(...) man har avholdt møter med banker og garantister for å sikre ferdigstillelse av pågående prosjekter ved HST. Videre vil man umiddelbart innlede dialog mot kunder og leverandører hvor målet er å sikre utrustning av prosjekter under ferdigstillelse ved HST, samt å finne tilfredsstillende løsninger for øvrige prosjekter», skriver selskapet i total krise i meldingen mandag morgen.

Arbeidet med fortsatt drift vil bli videreført på sikret grunnlag, men styret i HST innført betalingsstans på gjelden inntil ytterligere avklaringer foreligger.

Som ledd i det videre arbeidet vil det bli foretatt en analyse av konsekvensene tapet av egenkapitalen i datterselskapet HST får for det konsoliderte konsernet. Resultatet av dette arbeidet vilrapporteres ved avleggelse av regnskap tredje kvartal, opplyses det.