DOF kjøper resterende aksjer i DOF Subsea AS

DOF eier nå alle aksjene i DOF Subsea AS.

KJØPER RESTERENDE AKSJER I DATTERSELSKAP: DOF Foto: DOF

DOF har i dag inngått en avtale med FR Dolphin Lux Holding S.á.r.l. om å kjøpe 51.131.358 aksjer i DOF Subsea AS, og Dolphin Invest 2 AS sine 7.538.163 aksjer. Både FR Dolphin Lux Holding S.á.r.l. og Dolphin Invest 2 AS er kontrollert av det USA-baserte fondet First Reserve.

Prisen for aksjene er 20 millioner kroner og utgjør omtrent 35 prosent av de totale aksjene i DOF Subsea AS. Etter transaksjonen eier DOF ASA alle aksjene i datterselskapet.

Kjøpet er nært forbundet med pågående refinansiering av DOF Subsea AS.

Mandag falt aksjen 2,1 prosent. Det siste året har den falt 75,6 prosent, mens den er ned 59,3 prosent hittil i år.