Prosafe anker avslag om fusjon med Floatel

Boligriggselskapet Prosafe vil fortsette arbeidet med å få klarering i Norge for kjøp av Floatel.

ANKER: Prosafe-sjef Jesper K. Andresen vil fortsetter arbeidet for å få godkjent en fusjon med Floatel. Foto: Iván Kverme

Prosafe anker nå det norske konkurransetilsynets avslag om en fusjon mellom Prosafe og Floatel, opplyses det i en børsmelding. 

Boligriggselskapet påpeker at de dermed vil fortsette arbeidet med å få klarering i Norge.

I Storbritannia er prosessen med det britiske konkurransetilsynet i fase 2, og ifølge meldingen er mer spesifikk informasjon ventet å være tilgjengelig i løpet av første kvartal 2020.

Økte priser

Det var tilbake i slutten av oktober at konkurransetilsynet vedtok at Prosafe ikke får kjøpe Floatel, da tilsynet mener fusjonen ville gitt økte priser for bedrifter som etterspør offshore innkvarteringstjenester.

Konkurransetilsynet påpekte da at transaksjonen involverer de to største og nærmeste konkurrentene i det norske markedet for disse tjenestene.

– Konkurransetilsynet skal stanse oppkjøp som skader konkurransen. Vi frykter at kundene som etterspør innkvarteringstjenester på norsk sokkel ville hatt få eller ingen konkurrerende leverandører i fremtidige anbudskonkurranser dersom foretakssammenslutningen ble gjennomført, sa konkurransedirektør Lars Sørgard i en kommentar da avgjørelsen ble kjent.