Carnegie skal rådgi Dof Subseas obligasjonseiere

Nordic Trustee har utpekt meglerhuset Carnegie som finansiell rådgiver på vegne av eierne i et av Dof Subseas tre obligasjonslån.

FÅR RÅD: Obligasjonseierne til Dof Subsea. Her representert ved «Skandi Hercules». Foto: Dof

Det opplyser Nordic Trustee i en melding mandag.

Lånet det er snakk om er DOFSUB07 som forfaller i mai neste år og har et totalt utestående beløp på 508 millioner kroner.

Mens Carnegie skal bidra med finansiell rådgivning, er Akin Gump valgt som juridisk rådgiver.

Forutsetning for utsettelse

Det var 22. oktober at eierne av DOFSUB07 ble enige om å utsette en betaling som skulle ha vært foretatt samme dag, til 20. desember.

Utsettelsen forutsatte imidlertid at det ble innkalt til et nytt obligasjonseiermøte. Der ble det vedtatt at selskapet skulle oppnevne rådgivere for obligasjonseierne og legge frem mer informasjon.

Med hjelp av Carnegie skal obligasjonseierne nå være i stand til å gjøre en bedre vurdering av den finansielle situasjonen i selskapet knyttet til den kommende refinansieringen.

Dof Subsea, der Dof nå er eneeier,  har en samlet obligasjonsgjeld på drøyt tre milliarder kroner. De to andre lånene forfaller i henholdsvis  i 2022 og 2023.