Stort underskudd for Borr Drilling - aksjen faller kraftig

Borr Drilling omsatte for mer, men resultatet ble rødere for Tor Olav Trøims riggselskap. Aksjen faller etter fremleggelsen.

I MINUS: Tor Olav Trøim og Borr Drilling. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Borr Drilling fikk et nettoresultat på minus 79,2 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus 39 millioner dollar for samme periode i fjor.

Resultat pr. aksje ble minus 0,72 dollar mot minus 0,37 dollar i fjor. 

De røde resultatene kommer tross at driftsinntektene steg fra 49,7 millioner dollar i tredje kvartal 2018 til 102,7 millioner dollar ved samme korsvei i år. Driftskostnadene økte fra 91,2 millioner dollar til 128,7 millioner dollar. 

Forventet

– Resultatene for tredje kvartal var i tråd med forventningene våre og fortsatte å bli påvirket av betydelig aktivering av riggkapsler, sier styreleder Paal Kibsgaard i rapporten.

Driftsresultat ble minus 26 millioner dollar mot 41,5 millioner dollar i fjor.

Justert EBIDTA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) ble derimot positiv, som analytikerne ventet. EBIDTA for perioden endte på 13,8 millioner dollar.

Ny vending på børsen

I timene før kvartalstallene ble sluppet, steg Borr Drilling-aksjen rundt ti prosent på Oslo Børs. Etter at kvartstallene ble kjent stuper aksjen, og er nå ned 2,82 prosent til 58,50 kroner.

Styreleder Kibsgaard opplyser i kvartalsrapporten at han er optimistisk med tanke på fremtiden.

Borr Drilling har mål om å generere 500 millioner dollar pr. år i inntekter før skatt, basert på dagens riggrater på omtrent 100.000 dollar dagen. Driftskostnadene er på 50.000 dollar daglig. 

Selskapet har 16 rigger i drift, samt at tre til straks er klare til å brukes i arbeid.

– Med ytterligere 12 moderne rigger igjen som skal på kontrakter, deriblant gjenstår levering av syv, er vi i en sterk markedsposisjon både med tanke på kapasitet og aldersprofilen på vår flåte, sier Kibsgaard.

I dialog med verft og banker

Borr Drilling melder i kvartalsrapporten at de er i dialog med verft om å utsette leveringstidspunkt for noen av riggene. Selskapet opplyser også at de er i dialog med banker og har søkt om å endre krav til bokførte verdier og likviditet. 

– Vi er optimistiske til at avtaler vil falle på plass i nær fremtid. Dette vil videre styrke selskapets likviditet, og gi tydelig finansiell fleksibilitet videre aktivering av rigger, skriver Borr Drilling.

Se hele rapporten her.