En liten bedring for Boa Offshore

Boa Offshore har det fremdeles tøft, men kan se frem til to ankerhåndteringsskip på lange kontrakter fra nyttår.

UT AV OPPLAG: Boas to ankererhpndteringsfartøy tar fatt på en femårig kontrakt ved nyttår.  Foto: BOA OFFSHORE
Oljeservice

Det Trondheim-baserte Boa Offshore-konsernet, omsatte i tredje kvartal for 172,6 millioner kroner, ned fra 276,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte likevel på 15,9 millioner kroner opp fra 2,3 millioner kroner ved samme korsvei i 2018.

Boa forventer ikke at inntektene fra olje - og gassbransjen neste år skal vike nevneverdig fra årets grunnet en volatil oljepris og at aktivitetsnivåene innenfor oljeservice skal heves fra svært lave nivåer og anser situasjonen på kort sikt for å være utfordrende.

Boa Offshore

Mill. kr3.kv/193. kv/18
Driftsinntekter172,6276,7
Driftsresultat15,92,3
Resultat før skatt−35,7−41,4
Resultat etter skatt−33,7−41,4

Så langt i år har supplyskipene hatt driftsinntekter 214 millioner kroner, konstruksjonsskipene på 169,4 millioner kroner og innenfor seismikk har rederiet hatt inntekter 23,9 millioner kroner. De to ankerhåndteringsskipene har derimot ligget i opplag og står uten inntekt.

Fortsatt tøft marked

Spotmarkedet innenfor ankerhåndtering i Nordsjøen er fremdeles utfordrende, til tross for korte blaff med høyere rater.

Rederiet fremhever en femårig kontrakt med Forsvarets logistikkorganisasjon for ankerhåndteringsskipene «Boa Bison» og «Boa Jarl», tildelt i oktober og med oppstart 1. januar som et av kvartalets høydepunkter.

Også innenfor det konkurransepregede markedet for konstruksjonsskip offshore ser Boa kun en marginal økning i tilgjengelige oppdrag for 2020 og 2021.

Likevel venter selskapet å sen en økt sanksjonering av offshore prosjekter mot slutten av året og inn i 2020.

Innenfor lekter - og taubåtsegmentet er selskapet eksponert for et bredere marked, som det anser som stabilt og robust. I fjorårets fjerde kvartal og årets første tre måneder fikk virksomheten en boost som følge av Helge Ingstad-ulykken.

Les hele rapporten her.