KjøpLogg inn

En liten bedring for Boa Offshore

Boa Offshore har det fremdeles tøft, men kan se frem til to ankerhåndteringsskip på lange kontrakter fra nyttår.

Publisert 29. nov. 2019 kl. 17.35
Oppdatert 29. nov. 2019 klokken 17.37
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 244 ord
UT AV OPPLAG: Boas to ankererhpndteringsfartøy tar fatt på en femårig kontrakt ved nyttår.  Foto: BOA OFFSHORE

Det Trondheim-baserte Boa Offshore-konsernet, omsatte i tredje kvartal for 172,6 millioner kroner, ned fra 276,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte likevel på 15,9 millioner kroner opp fra 2,3 millioner kroner ved samme korsvei i 2018.

Boa forventer ikke at inntektene fra olje - og gassbransjen neste år skal vike nevneverdig fra årets grunnet en volatil oljepris og at aktivitetsnivåene innenfor oljeservice skal heves fra svært lave nivåer og anser situasjonen på kort sikt for å være utfordrende.

Boa Offshore

Mill. kr3.kv/193. kv/18
Driftsinntekter172,6276,7
Driftsresultat15,92,3
Resultat før skatt−35,7−41,4
Resultat etter skatt−33,7−41,4

Så langt i år har supplyskipene hatt driftsinntekter 214 millioner kroner, konstruksjonsskipene på 169,4 millioner kroner og innenfor seismikk har rederiet hatt inntekter 23,9 millioner kroner. De to ankerhåndteringsskipene har derimot ligget i opplag og står uten inntekt.

Fortsatt tøft marked

Spotmarkedet innenfor ankerhåndtering i Nordsjøen er fremdeles utfordrende, til tross for korte blaff med høyere rater.

Rederiet fremhever en femårig kontrakt med Forsvarets logistikkorganisasjon for ankerhåndteringsskipene «Boa Bison» og «Boa Jarl», tildelt i oktober og med oppstart 1. januar som et av kvartalets høydepunkter.

Også innenfor det konkurransepregede markedet for konstruksjonsskip offshore ser Boa kun en marginal økning i tilgjengelige oppdrag for 2020 og 2021.

Likevel venter selskapet å sen en økt sanksjonering av offshore prosjekter mot slutten av året og inn i 2020.

Innenfor lekter - og taubåtsegmentet er selskapet eksponert for et bredere marked, som det anser som stabilt og robust. I fjorårets fjerde kvartal og årets første tre måneder fikk virksomheten en boost som følge av Helge Ingstad-ulykken.

Les hele rapporten her.