Northern Drilling vurderer å hente 900 millioner kroner

John Fredriksen-dominerte Northern Drilling vil skille ut to rigger og hente 100 millioner dollar.

John Fredriksen. Foto: Eivind Yggeseth

Northern Drilling vurderer nå å skille ut sine to «harsh environment»-rigger, «West Mira» og «West Bollsta», sammen med relaterte selskaper, gjennom sitt heleide datterselskap Northern Rig Holding (NOL), opplyses det i en børsmelding.

Samtidig vurderes det en rettet emisjon med et bruttoproveny på cirka 100 millioner dollar, tilsvarende knappe 920 millioner kroner, for å finansiere de gjenværende borekostnadene for de to riggene.

Synliggjøre verdier

Ettersom «West Mira» har startet arbeid for Wintershall Norge, mens «West Bollsta» etter planen skal starte på en kontrakt med Lundin Norway i andre kvartal 2020, forventer selskapet at det å skille ut riggene vil synliggjøre underliggende verdier.

«Det er styrets oppfatning at en spin-off vil bedre fleksibiliteten til "harsh environment"-riggene og potensielt øke NOLs evne til å returnere kontanter til aksjonærene», heter det.

Det meldes samtidig også at NOL har fått en kredittgodkjenning fra långivere til å øke eksisterende lånefasilitet på 400 millioner dollar med 50 millioner dollar.

Fredriksen

Tegningskursen i NOL vil bli bestemt gjennom en bokbyggingsprosess som avsluttes senest onsdag 4. desember klokken 08.00.

Selskaper knyttet til hovedaksjonær John Fredriksen og hans familie har forhåndstegnet seg og vil i emisjonen bli tildelt aksjer for minimum 40 millioner dollar.

Ifølge meldingen vurderes det også et byttetilbud, hvor aksjonærene i Northern Drilling kan velge å bytte deler av deres Northern Drilling-aksjer til NOL-aksjer. Dette tilbudet forventes lansert i første kvartal 2020.

NOL er i dag et heleid datterselskap av Northern Drilling, og det forventes at aksjene i selskapet blir registrert på den norske OTC-listen like etter at emisjonen er fullført.

NOL har også allerede satt igang en prosess og planlegger i første kvartal 2020 å søke om notering på Oslo Børs, eller alternativt Oslo Axess.