Skal flyte videre uten å kutte gjeld

I DOF Subseas forslag til refinansiering legges det ikke opp til at banker eller obligasjonseiere tar tap. Samtidig setter noen obligasjonseiere  seg på bakbeina.

VIL LA BANKENE SLIPPE: Helge Møgster (t.v) har tro på at DOF Subsea vil klare å flyte videre uten at banker eller obligasjonseiere konverterer gjeld eller tar tap.  Foto: Ivan Kverme

– Vi velger en mild løsning med avdragsreduksjon, og selv med justerte avdrag vil gjelden gå ned. Jeg tror dette skal gå rundt uten at noen må ta tap, sier konsernsjef Mons Aase i DOF til Finansavisen.

Torsdag la DOF Subsea frem et forslag til refinansiering av selskapet.

Der er det ikke lagt opp til å konvertere gjeld til egenkapital eller at banker og obligasjonseiere må ta noen form for tap.

– DOF Subsea har betalt alle avdrag frem til nå, men nå trenger vi å få tilpasset avdragene til inntjeningen. Vi vil fortsatt betale avdrag og tror det gradvis vil bli bedre, sier Aase.

- EN MILD LØSNING: Konsernsjef Mons Aase i DOF. Foto: Eivind Yggeseth

Ett lån

Med ABG Sundal Collier og Pareto Securities som finansielle rådgivere, foreslår DOF Subsea å slå sammen alle sine banklån til ett, stort lån på 680 millioner dollar, tilsvarende 6,23 milliarder kroner. Lånet skal ha forfall i desember 2023.

Selskapet venter at dette vil redusere avdragsbetalingene med i gjennomsnitt 66 prosent årlig de første tre årene. Rentemarginene vil i hovedsak være uendret, mens nye lånevilkår vil bli tilpasset dagens markedssituasjon.

Samtidig foreslår selskapet at de tre obligasjonslånene forlenges slik at de har forfall etter banklånet. Det ligger ikke inne forslag om å konvertere noe av obligasjonsgjelden til egenkapital.

Obligasjonslånet DOFSUB07 forlenges til desember 2023, DOFSUB08 forlenges til august 2024 og DOFSUB09 skyves til desember 2024.

Obligasjonseiere setter seg på bakbeina

Selskapet opplyser at det har mottatt indikasjoner på at henholdsvis 62 og 47 prosent av eierne i to av obligasjonslånene støtter forslaget.

En gruppe obligasjonseiere i DOFSUB07, som representerer mer enn én tredjedel av  lånet, har imidlertid gitt uttrykk for at de ikke støtter forslaget.

Ifølge Bloomberg er de tre største norske eierne i lånet, som har et totalt utestående beløp på 508 millioner kroner, Pareto Asset Management, Arctic Fund Management og Storm Capital.

– Vi har ingen kommentar til DOF, sier Storm-forvalter Morten Venold.

Heller ikke Øyvind Hamre, ansvarlig forvalter av rentefondet Pareto Nordic Corporate Bond, ønsker å kommentere saken.

Eierne av DOFSUB07, som i utgangspunktet forfaller 22. mai neste år, skulle egentlig få utbetalt 100 millioner kroner i form av et avdrag rett før jul. Dersom torsdagens refinansieringsforslag går igjennom, forsvinner den muligheten, og lånet vil bli tilbakebetalt i sin helhet i 2023 til 115 prosent av pålydende.

Et potensielt utfall er at gruppen med obligasjonseiere som har satt seg på bakbeina, splittes opp slik at de mister den negative kontrollen og at forslaget går igjennom.

– Det er bedre med en brukbar deal enn ingen deal. Det er i alles interesse å få dette igjennom, sier en kilde til Finansavisen.

Carnegie er av Nordic Trustee utnevnt som finansiell rådgiver på vegne av obligasjonseierne i DOFSUB07, mens Akin Gump er juridisk rådgiver.

Må se på forslaget

Fra bankhold er det begrenset med kommentarer å få til det forslaget til løsning som DOF Subsea har kommet med.

– Vi i bankene må få tid til å se på det forslaget som ligger på bordet, og må nesten komme tilbake til det på et senere tidspunkt, svarer kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim i DNB på Finansavisens spørsmål om en kommentar til løsningen.

– Vi kan ikke kommentere på forhold rundt enkeltkunder, sier Nordeas kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen.

I et intervju med Finansavisen i slutten av desember i fjor sa sjefen for DNBs avdeling Ocean, Kristin H. Holth, at banken ville være med på løsninger i offshore serviceskipsnæringen.

«Da snakker vi imidlertid om konvertering av gjeld til egenkapital, ikke om «haircut» eller gjelds­ettergivelse. Vi ser at flere rederier ikke kommer videre uten at banken går inn og medvirker til løsninger», sa hun.

Vil hente egenkapital

I refinansieringsforslaget legges det også opp til å hente mellom 200 og 500 millioner kroner i ny egenkapital i DOF i januar.

Dette vil bli i gjort ved en såkalt fortrinnsrettsemisjon, der hver aksjonær mottar en rett til å tegne seg for nye aksjer til en forhåndsbestemt tegningskurs. Detaljene her er foreløpig ikke fastsatt.

Deretter vil DOF skyte inn 200 millioner kroner i DOF Subsea.

DOFs største aksjonær, Helge Møgster, har gjennom sitt selskap Laco garantert å skyte inn 200 millioner kroner i ny egenkapital, avhengig av at selskapet oppnår en avtale med banker og obligasjonseiere.

Uvisst om Mohn vil delta

Den andre store aksjonæren i DOF, Frederik W. Mohns Perestroika, har så langt ikke tilkjennegitt om han ønsker å delta. 

For tre måneder siden trakk Mohn seg som styremedlem i DOF og DOF Subsea med umiddelbar virkning. Få dager senere ble det kjent at Mohns finansdirektør Paal Victor Scott Minne var ute av Perestroika etter uenighet mellom ham og Mohn om håndteringen av engasjementet i DOF.

Finansavisen forsøkte torsdag forgjeves å komme i kontakt med Frederik Wilhelm Mohn for å få hans kommentar til refinansieringsplanen.

TAUS: Storaksjonær Frederik Wilhelm Mohn. Foto: Songa Offshore

Svakt bedre

I likhet med de fleste andre offshorerederier har DOF og DOF Subsea vært rammet av oljenedturen de seneste årene. Dermed har ikke selskapene klart å betjene den enorme gjelden de har pådratt seg.

Markedsmessig er det imidlertid små tegn til bedring. DOF, inklusive DOF Subsea, kunne vise til god flåteutnyttelse da selskapet la frem sine resultater for tredje kvartal i forrige uke.

Selskapet fikke et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 759 millioner kroner, mot 535 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Det er det beste EBITDA-resultatet vi har hatt siden andre kvartal 2016, så vi er fornøyde med driften, uttalte DOF-sjefen.

Han var også optimistisk til inneværende kvartal.

– Vi har fokusert på å dekke vinteren, og har hatt noen gode uker. Det ser ut til at vi vil unngå å blø for mye i fjerde kvartal, uttalte konsernsjefen.

DOF

* Austevoll-basert offshorerederi etablert av Helge Møgster.

* Har en flåte på til sammen 67 offshoreskip, bestående av 16 plattformsupplyskip (PSV), 20 ankerhåndteringsskip (AHTS) og 31 subseaskip. Selskapet eier også over 70 fjernstyrte undervannsfartøyer (ROV). Dette inkluderer skipene i DOF Subsea, som selskapet nå eier 100 prosent.

* Har en netto rentebærende gjeld på 22 milliarder kroner og er i forhandlinger med kreditorene om en langsiktig finansiell løsning for å kunne betjene dette.

* Er notert på Oslo Børs med en børsverdi på rundt 400 millioner kroner. Aksjen har falt 70 prosent det seneste året.

* Møgster Mohn Offshore eier 50,1 prosent av DOF. Helge Møgster og Frederik Wilhelm Mohn eier henholdsvis 66 og 34 prosent av Møgster Mohn Offshore.