Misfornøyde kreditorer vil ha nye vilkår

En gruppe obligasjonseiere i DOF Subsea ønsker bedre tid til forhandlinger for å komme frem til en bedre avtale, og ber om nytt møte.

REFINANSIERER: Kampen om de akseptable løsningene i en refinansiering av DOF Subsea er i full gang.  Foto: DOF

Torsdag la DOF Subsea frem sitt forslag til restrukturering av selskapet.

Som Finansavisen skrev fredag vil en gruppe obligasjonseiere i lånet DOFSUB07, som representerer mer enn en tredjedel av lånet, stemme imot dette på obligasjonseiermøtet 19. desember.

Nå har de innkalt til et nytt obligasjonseiermøte dagen etter. Der foreslår de å utsette utbetalingen på 100 millioner, som de skulle få i form av et avdrag rett før jul, til 24. januar eller to dager før endelig forfall for de sikrede lånene.

Dette gjør de for å få mer tid til å forhandle frem en avtale som er akseptabel for begge parter.

Forfall i mai

Ifølge Bloomberg er de tre største norske eierne i DOFSUB07, som har et totalt utestående beløp på 508 millioner kroner, Pareto Asset Management, Arctic Fund Management og Storm Capital.

Hverken Storm-forvalter Morten Venold eller ansvarlig forvalter av rentefondet Pareto Nordic Corporate Bond, Øyvind Hamre, ønsket å kommentere saken.

Eierne av DOFSUB07, som i utgangspunktet forfaller 22. mai neste år, skulle egentlig få utbetalt 100 millioner kroner i form av et avdrag rett før jul.

I DOF Subseas forslag til løsning ville denne muligheten forsvinne, og lånet ville bli tilbakebetalt i sin helhet i 2023 til 115 prosent av pålydende.

– Det er bedre med en brukbar deal enn ingen deal. Det er i alles interesse å få dette igjennom, uttalte en kilde til Finansavisen torsdag.