AF Gruppen skal fjerne og gjenvinne ny plattform

En opsjon i kontrakt fra 2017 er nå utøvet.

PÅFYLL: For AF Gruppen og konsernsjef Morten Grongstad, Til høyre i bildet er investor Aasulv Tveitereid. Foto: Eivind Yggeseth

AF Gruppen har meddelt at en opsjon i en kontrakt tildelt av ConocoPhillips Skandinavia for over to år siden, nå er utøvet.

Dette innebærer at det Oslo Børs-noterte entreprenørkonsernet skal fjerne og gjenvinne enda en plattform, et arbeid som også inkluderer prosjektering og forberedende arbeider.

Den aktuelle plattformen er på 14.000 tonn og skal fjernes og gjenvinnes i perioden 2022-2024.

Fire plattformer pluss opsjon

I april 2017 meldte AF Gruppen at konsernet ville få en kontrakt for fjerning og gjenvinning av plattformer knyttet til Ekofisk-feltet i Nordsjøen.

Som underentreprenør til Heerema Marine Contractors (HMC) mottok entreprenørkonsernet melding fra ConocoPhillips Skandinavia der sistnevnte uttrykte intensjoner om å gi AF Gruppen en slik kontrakt.

Kontrakten omfattet prosjektering og forberedende arbeider samt fjerning og gjenvinning av fire plattformer i perioden 2017-2022. Samlet var det snakk om plattformer på tilsammen cirka 36.000 tonn. Kontrakten inneholdt også en opsjon for ytterligere en plattform, som nå altså er utøvet.

Torsdag endte AF Gruppen-aksjen på 175,50 kroner på Oslo Børs, etter en oppgang på 0,3 prosent. Omsetningen i aksjen var på 1,34 millioner kroner.