Tror Borr Drilling kan unngå emisjon

Analytikerne i Clarksons Platou Securities tror Borr Drilling har fleksibiliteten til å unngå en emisjon, men tar likevel høyde for det med sitt nye kursmål. 

CASH COW»: Riggselskapet Borr Drilling, som ble etablert av Tor Olav Trøim i 2016, kan bli en «cash cow», ifølge en ny analyse fra Clarksons Platou Securities.  Foto: Eivind Yggeseth

Analytikerne Tobias Eckbo og Fredrik Stene i Clarksons Platou Securities har sendt ut en ny analyse på Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling der de gjentar en kjøpsanbefaling.

I analysen uttrykker de stor tro på selskapet med sin moderne flåte av premium jack up-rigger i et marked som blir stadig bedre.

Utnyttelsesgraden for de beste jack up-riggene i markedet er nær 80 prosent og det er allerede signert kontakter til dagrater på 110–120.000 dollar. Foreløpig renner likevel pengene ut av Borr. Frykten på kort sikt er derfor en likviditetsskvis med påfølgende emisjon.

Analytikerne tror selskapet kan slippe å hente penger, men medgir at risikoen er til stede. For å veie opp for en potensiell emisjon, kuttes kursmålet til 11,70 dollar, fra tidligere 14 dollar.

Kan bli en «cash cow»

Siden oppstarten i 2016 har Borr Drilling bygget opp en flåte på 28 rigger, i tillegg til ytterligere syv som fortsatt er under bygging. Så langt har selskapet sikret arbeid til 19 av dem, og er i tillegg i «fremskredne samtaler om kontrakter til flere av nybyggene», ifølge tredjekvartalsrapporten.

Inkludert riggene som ikke er levert, er det totalt 12 nybygg som ikke genererer inntekter, og det er her utfordringen ligger. 

Ikke bare er det krevende å sikre kontrakter, men å gjøre riggene klare til arbeid er også svært kostbart, noe selskapets regnskaper bærer tydelig preg av. Tre av nybyggene mangler også delvis leveringsfinansiering.

Om alle riggene kommer i arbeid, venter imidlertid styreleder Pål Kibsgaard å levere en årlig brutto kontantstrøm på rundt 500 millioner dollar før renter, basert på dagens rater rundt 100.000 dollar.

«Det viser tydelig kontantstrømpotensialet til Borr de kommende årene, som selskapet er fullt fokusert på å realisere», skrev han i rapporten for tredje kvartal.

Styrelederen får full støtte av analytikerne i Clarksons Platou Securities.

«Dersom Borr klarer å ta levering og få arbeid til alle nybyggene, mener vi enden på visa vil være en cash cow», skriver duoen, som venter at selskapet vil vinne flere kontrakter i første halvår.

BULL PÅ BORR: Analytiker Fredrik Stene i Clarksons Platou Securities. Foto: Clarksons Platou Securities

Selge og forskyve

For å få til en vellykket overgang fra oppbyggingsfasen til å ha hele flåten i arbeid, forutsetter meglerhuset at selskapet må få på plass tre ting for å unngå en emisjon.

Det ene kom på plass rett etter nyttår, nemlig lettelser i bankenes lånevilkår.

Det andre er utsatt levering av de tre riggene som enda ikke er sikret leveringsfinansiering.

Samtidig som lånelettelsene ble kunngjort, opplyste selskapet at det «fortsetter å være i konstruktive forhandlinger med verftet for å undersøke muligheten til å forskyve leveringen av tre gjenværende nybygg og forventer å konkludere disse i nær fremtid».

Clarksons Platou forutsetter at det blir avtalt en utsettelse, som vil frigjøre rundt 140 millioner dollar.

Det siste som må på plass, er salg og/eller belåning av fire–fem eldre rigger. Også her skal det nærme seg en løsning, da Borr allerede har mottatt flere bud. Analytikerne legger til grunn at de ubelånte riggene vil tilføre 50 millioner dollar i kontanter, hvilket er godt under de mest konservative megleranslagene på rundt 110 millioner dollar og selskapets egne anslag på 150 millioner dollar.

BULL PÅ BORR: Analytiker Tobias Eckbo i Clarksons Platou Securities. Foto: Clarksons Platou Securities

Stor oppside uansett

Dersom ikke tiltakene for å bedre likviditeten lykkes, blir det behov for friske midler.

Clarksons Platou Securities ser imidlertid fortsatt stor oppside i aksjen.

Selv i et scenario der selskapet må hente 200 millioner dollar til 10 prosent rabatt, og alt går til å gjøre opp for høyere enn ventet kontantbrenning, kalkulerer meglerhuset en verdijustert egenkapital på 10,47 dollar – godt over fredagens sluttkurs i New York på 7,65 dollar.

«Vi beholder kjøpsanbefalingen ettersom vi er av den oppfatning at Borr har nok fleksibilitet til å overvinne de kortsiktige likviditetsbehovene, og vår verdsettelse tilsier en fair pris på 13 dollar pr. aksje», heter det.

Midt på dagen mandag ble Borr-aksjen omsatt for 69,22 kroner på Oslo Børs. Det tilsvarer 7,78 dollar. På én måned er aksjen opp nær 8 prosent, mens den har falt 43 prosent det siste året.