Prosafe får betalingsutsettelse

Kreditorene gir Prosafe pusterom i form av en betalingsutsettelse mens selskapet prøver å få på plass en langsiktig finansiell løsning.

STIV KULING: Det blåser friskt rundt Prosafe-aksjen, som har falt kraftig det seneste året. Foto: Prosafe

Prosafe er i diskusjoner med sine långivere for å sikre at selskapet har tilstrekkelig likviditet på lang sikt.

I påvente av en konklusjon, er selskapet nå innvilget betalingsutsettelse frem til 13. februar for en kredittfasilitet på 288 millioner dollar.

I tillegg har Prosafe fått midlertidige lettelser i lånebetingelsene på denne fasiliteten, samt et lån på 1,3 milliarder dollar. Samtidig er selskapet i forhandlinger med verftet Cosco om en gjenstående betaling på en selgerkreditt på rundt 18,5 millioner dollar.

«Prosessen med kreditorene er konstruktiv, og selv om det ikke kan garanteres hva utfallet av diskusjonene blir, håper Prosafe at selskapet vil klare å komme til enighet om en langsiktig løsning i nær fremtid», opplyser selskapet.

FORHANDLER MED KREDITORENE: Konsernsjef Jesper Kragh Andresen (t.v.) og finansdirektør Stig H. Christiansen. Foto: Iván Kverme

Skal sikre likviditeten

Ved fremleggelsen av resultatene for tredje kvartal i begynnelsen av november i fjor, opplyste Prosafe-ledelsen at den ville innlede dialog med långiverne for å sikre at selskapet har god nok kontantbeholdning på sikt.

Prosafe hadde da en netto rentebærende gjeld på 1,21 milliarder dollar og hadde skrevet ned verdien av flåten med 341 millioner dollar på grunn av det svake boligriggmarkedet. Dette bidro til at den bokførte egenkapitalen falt fra 423 millioner dollar til bare 14 millioner. Selskapet hadde imidlertid en likviditetsbeholdning på 216 millioner dollar.

– Bakgrunnen (til nedskrivningen, red.anm.) er et endret markedssyn, primært i Nordsjøen, hvor vi ser en lengre periode med lavere aktivitet, uttalte Prosafe-sjef Jesper Kragh Andresen da.

Og det flommer ikke over av kontrakter i boligriggmarkedet.

Selv om kontraktene ofte er av kortere varighet, har Prosafe akkurat nå bare tre av åtte rigger i jobb. I juli vil selskapet ha fire rigger i operasjon, men ved utgangen av 2020 viser ordreboken at bare én rigg er sikret arbeid.

Kursras

Aksjemarkedet svarte med å sende Prosafe-aksjen ned mer enn 20 prosent da selskapet la frem tallene for tredje kvartal og meldte at det gikk i dialog med kreditorene.

Da hadde imidlertid aksjen allerede falt nesten 60 prosent fra årets begynnelse. Det skulle bli verre. Aksjen falt ytterligere 65 prosent før året var omme.

Den seneste uken har derimot aksjen steget kraftig igjen. Fra forrige mandag og frem til og med mandag denne uken har oppgangen vært på 174 prosent, uvisst av hvilken grunn.

– Jeg har ingen annen forklaring på oppgangen enn at aksjen fikk veldig hard juling i høst, den er blitt fremhevet som nyttårsrakett, og den stiger med oljeprisen. Samtidig er børsverdien så lav at store, prosentvise bevegelser ikke betyr så mye, uttalte en av analytikerne Finansavisen var i kontakt med.

Deler av oppgangen forsvant tirsdag da aksjen falt over 30 prosent.

For investorene som har sittet i Prosafe-aksjen en stund, er det imidlertid lenge til de kan skryte av positiv avkastning. Siden begynnelsen av januar i fjor og frem til nå har aksjen falt 75 prosent.