Venter fortsatt skraping av borerigger

Det ble skrapet 34 borerigger i 2019. Flere må ut av markedet for å få balanse, mener analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux.

34 I 2019: Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Chevreux tror det blir skrapet like mange rigger i 2020 som i fjor. Foto: Iván Kverme

Da oljenedturen startet i 2013/14 reduserte oljeselskapene sin etterspørsel etter borerigger.

Dermed ble en rekke enheter lagt i opplag, og mange av dem er etter hvert blitt til spiker.

Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux har laget en oversikt over borerigger som ble skrapet i fjor.

Til sammen ble 34 enheter tatt ut av markedet, og av dette var det 12 flytende borerigger (flytere) og 22 oppjekkbare rigger (jack-up). Selv ventet Olsvik at 35 rigger ville forsvinne fra tilbudssiden.

– Antallet er noe lavere enn i 2018, men likevel i tråd med forventningene, sier analytikeren.

Det var riggselskapet Transocean som bidro mest til skrapingen på flytersiden i 2019, mens det for jack-up-riggene var mer spredt blant selskapene.

Like mange i år

Så langt i denne syklusen er det ifølge Kepler Cheuvreux skrapet 137 flytere, noe som tilsvarer 42 prosent av den totale flåten i 2014. I samme periode er 110 jack-up-er sendt på skraphaugen.

Fortsatt er det 40 flytere og 70 jack-up-er som ligger uten utsikter til arbeid i såkalt kaldt opplag.

Olsvik mener det er behov for at flere av disse skrapes, og tror også at det vil skje.

– Flere må ut av markedet for å få balanse. Gitt lageret av rigger i kaldt opplag, hvor kun et fåtall har mulighet til å komme tilbake i markedet, tror vi det blir skrapet like mange i 2020 som i fjor, sier han.

Dyrt å klargjøre rigger

Noe av det som kan medvirke til at skrapingen fortsetter er at flere av riggene har ligget uten jobb i fire–fem år, og det kan fort koste riggselskapene 100 millioner dollar å få en flyter klar for boring. Det er en kostnad de sannsynligvis ikke vil ta i dagens marked.

– Markedet må bli vesentlig bedre for at disse skal komme ut igjen, sier Olsvik.

Oljeselskapene vegrer seg også i større grad for å leie rigger som har ligget for lenge i ro.

Samtidig sitter det trolig litt lenger inne for riggselskapene å skrape enheter når de ser at riggmarkedet er i bedring. 

I tillegg er de eldste og minste riggene allerede skrapet, og dermed er det de litt yngre riggene som står for tur. Dette kan bety større nedskrivninger for riggselskapene, noe de kanskje ikke ønsker å utsette seg selv for nå.