Halliburton skuffer stort – tar nedskrivninger på 2,2 milliarder dollar

Oljeserviceselskapet Halliburton fikk et underskudd på 1,7 milliarder dollar i fjerde kvartal 2019, mot 0,6 milliarder dollar i samme periode i 2018.

SKRIVER NED: Halliburton tar store nedskrivninger for å tilpasse kostnadsstrukturen bedre til markedsforholdene.  Foto: NTB Scanpix

Oljeserviceselskapet Halliburton fikk et underskudd på 1,7 milliarder dollar i fjerde kvartal 2019, mot 0,6 milliarder dollar i samme periode i 2018.

Det tilsvarer et resultat pr. aksje på minus 1,88 pr. aksje, som er godt under Refinitiv-konsensus på 0,29 dollar pr. aksje. 

Driftsinntektene endte på 5,2 milliarder dollar i kvartalet. Det er over forventningen på 5,1 milliarder dollar, mens selskapet hadde inntekter på 5,9 milliarder i 2018. 

Selskapet opplyser om at det ble tatt nedskrivninger på 2,2 milliarder dollar før skatt i fjerde kvartal 2019 for å tilpasse kostnadsstrukturen ytterligere til markedsforholdene. 

Ifølge selskapet er dette i hovedsak knyttet til nedskrivning av verdier på pumpeutstyr og annet riggutstyr, i tillegg til sluttpakker og andre kostnader.

«Jeg er fornøyd med hvordan Halliburton gjennomførte fjerde kvartal og hele året. Vi optimaliserte virksomheten i Nord-Amerika i et avdempet marked og vår internasjonale virksomhet vokste for andre året på rad», sier adm. direktør Jeff Miller. 

Halliburton opplyser om at det er ventet at veksten internasjonalt vil fortsette. 

Miller peker på at økt aktivitet, disiplinert kapitalallokering, prisforbedringer og Halliburtons evne til å konkurrere om en større andel av høymargintjenester bør lede til en forbedring av selskapets marginer i 2020. 

Hele rapporten her