PGS øker kostnadene, men tror likevel 2020 blir bedre enn fjoråret

Seismikkselskapet PGS har klokkertro på at 2020 blir bedre enn fjoråret, men hvor mye bedre vil de ikke si. 

VAG: Adm. direktør Rune Olav Pedersen i PGS sier selskapet ser positivt på det kommende året, men ønsker ikke å tallfeste bedringen.  Foto: Iván Kverme
Oljeservice

Under kapitalmarkedsdagen på Felix Konferansesenter torsdag morgen kunne adm. direktør Rune Olav Pedersen presentere en ordrebok på 322 millioner dollar, nesten en dobling av ordrereserven på samme tid i fjor. 

Pedersen kunne også fortelle at alle de åtte aktiverte fartøyene i flåten hadde arbeid gjennom vinteren, tilsvarende. I utgangspunktet hadde PGS ventet å ha syv fartøyer i arbeid i fjerde kvartal 2019 og første kvartal 2020. 

Likevel falt PGS-kursen fra børsen åpnet, og var på det meste ned 5,3 prosent før den hentet seg inn igjen. Ved børsslutt var aksjen ned 2,6 prosent. 

– Dagens presentasjon dreide seg mest om hva selskapet hadde fått til i 2019, og det ble sagt veldig lite om utsiktene for 2020. Det er nok mange som hadde ventet at de skulle være mer fremoverlente, sier DNB Markets-analytiker Jon Masdal. 


Alle kostnadene øker

Han påpeker at selskapet har oppjustert samtlige utgiftsposter i 2020. Blant annet skal det investeres i nye streamere, og installeres eksosrensingsutstyr, såkalte scrubbere, på tre fartøyer. 

Mens det i fjor ble gjort investeringer for 59 millioner dollar, anslås investeringen i fartøyer og streamere til om lag 80 millioner dollar i år. De kommende årene er det ventet en ytterligere økning på 100-110 millioner dollar. 

– Det er skuffende med anslåtte kontantkostnader i år på 600 millioner dollar. Det tilsvarer 70 øre pr. aksje, sier Masdal.

Han påpeker at et samlet analytikerkorps ventet kontantkostnader på om lag 570 millioner dollar i 2020. 

SKUFFET: Analytiker Jon Masdal i DNB Markets. Foto: FINANSAVISEN

– Krever kraftig inntektsøkning

– Rentekostnadene skal opp, investeringskostnadene skal opp, det fordrer en kraftig økning i omsetning, men der er de derimot veldig vage med guidingen, sier Masdal. 

I fjor så selskapet en økning i kontraktspriser på 40 prosent. Etter litt påtrykk fra salen gikk Pedersen med på den vage formuleringen om at de ventet en prisøkning mellom 0 og 40 prosent det kommende året. 

– Grunnen til at vi guidet i fjor var at økningen var såpass stor at det ville vært unaturlig å ikke si noe, så det var heller fjoråret som var unntaket. Men vi venter en gradvis økning i prisingen, sier Pedersen. 

Heller ikke når det gjelder graden av forhåndsfinansiering av multiklient-prosjekter ønsker selskapet å gi noen nærmere pekepinn for året enn «mellom 80 og 120 prosent». For 2019 oppnådde selskapet en forhånsdfinansiering på 105 prosent, tilsvarende 256,5 millioner dollar. 

– Selskapet virker positive til både kontrakts- og multiklient-markedet i 2020 og selv om de ikke er villige til å gi et tall indikerer kommentarene deres en økning i prisene på 5-15 prosent, noe som er på linje med forventningene, kommenterer Pareto-analytiker Synne Wesmann.

PGS

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter332,6269,8
Driftsresultat54,226,3
Resultat før skatt28,5-4,8
Resultat etter skatt10,7-23,5

Betaler ned gjeld

Store deler av fjoråret var preget av refinansiering av selskapets gjeld. I det lengste var håpet at det skulle kunne gjennomføres uten innhenting av mer egenkapital. Mens første forsøk måtte trekkes tilbake i juli, gikk refinansieringen til 7,1 milliarder i boks tidligere i januar.

De friske pengene skal blant annet benyttes til å betale ned et usikret obligasjonslån på 212 millioner dollar som forfalt i desember. 

Nå skal strategien være å fokusere på ytterligere nedbetaling av gjeld, og lønnsomhet fremfor vekst. Målet er å komme ned i 500-600 millioner dollar. Først når gjelden er på det nivået vil det være aktuelt å vurdere utbyttebetaling. 

Ved utgangen av 2019 hadde selskapet en netto rentebærende gjeld på 1,1 milliarder dollar. 

seismikk
pgs
dnb markets
Nyheter
Oljeservice
Børs