Fikk nei til fusjon igjen

Norske konkurransemyndigheter har sagt nei, og nå sier også britene foreløpig nei til en fusjon mellom Prosafe og Floatel International.

FUSJONSTRØBBEL: Floatel-riggen «Floatel Superior» ser ikke ut til å bli en del av Prosafes flåte. Foto: Dreamstime
Oljeservice

– Det er klart at vi er veldig skuffet, sier konsernsjef Peter Jacobsson i svenske Floatel International til Finansavisen.

Det ser ikke ut til å gå veien for en sammenslåing av boligriggselskapene Prosafe og Floatel.

I slutten av oktober i fjor sa Konkurransetilsynet i Norge nei til en fusjon mellom de to konkurrentene. Nå sier også det britiske konkurransetilsynet – Competition and Markets Authority (CMA) – nei. I alle fall foreløpig.

Begrunnelsen fra begge er at en sammenslåing vil gjøre konkurransen i boligriggmarkedet på norsk og britisk sokkel svak, og tjenestene dyrere.

SKUFFET: Konsernsjef Peter Jacobsson i Floatel International. Foto: FINANSAVISEN

Dette sendte Prosafe-aksjen ned 10 prosent på Oslo Børs torsdag ettermiddag. Da skal det samtidig tas med i betraktningen at aksjen har vært svært volatil de seneste par månedene.

Dette er saken

  • I begynnelsen av juni 2019 undertegnet Prosafe og Floatel International en avtale om å slå seg sammen for å kunne stå sterkere i den globale konkurransen for offshore boligrigger.
  • En fusjon vil skape verdens desidert største boligriggselskap med en flåte på 14 rigger – ni fra Prosafe og fem fra Floatel. I tillegg har Prosafe opsjon på bygging av ytterligere to.
  • I juli sendte Konkurransetilsynet i Norge et varsel til de to selskapene om at inngrep mot fusjonen kunne bli aktuelt, ut fra konkurransehensyn.
  • I august ble det kjent at britiske konkurransemyndigheter hadde innvendinger mot fusjonen.
  • I midten av september varslet Konkurransetilsynet at det vurderte å stoppe fusjonen.
  • I oktober sa Konkurransetilsynet nei til den foreslåtte fusjonen. Prosafe og Floatel har kommet med innvendinger, så prosessen pågår fortsatt.
  • I januar 2020 sier de britiske konkurransemyndighetene foreløpig nei til fusjonen.
  • Prosafe har hovedkontor i Stavanger, og er notert på Oslo Børs. HitecVision er største aksjonær med rundt 30 prosent av aksjene.
  • Floatel International er registrert på Bermuda, men blir styrt fra Gøteborg i Sverige. Selskapet har tidligere vært notert på Oslo Børs. Det eies av Oaktree Capital Management og Keppel FELS.

Varslet i fjor

Allerede i september i fjor ble det kjent at de britiske konkurransemyndighetene var bekymret for effektene av en sammenslåing av Prosafe og Floatel. Da hadde de gjennomført fase 1 av sine undersøkelser. Nå er også fase 2 avsluttet.

«CMA har lagt frem sine foreløpige funn, som konkluderer med at en blokkering av fusjonen er den eneste måten å dempe bekymringene på», skriver både Prosafe og Floatel i hver sin pressemelding torsdag.

De to boligriggselskapene har nå frist til 20. februar med å svare på den foreløpige konklusjonen til de britiske konkurransemyndighetene. Dermed er ikke nødvendigvis siste ord sagt.

– Vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi skal gjøre. Det er noe vi må diskutere. Det er enormt mye dokumenter som skal gjennomgås, sier Jacobsson.

Prosessen i Norge pågår

Til tross for at Konkurransetilsynet i Norge sa nei til en fusjon i fjor, er heller ikke denne saken helt avsluttet.

– Prosessen pågår. Vi har gitt våre innvendinger, sier Floatel-sjefen.

Forslaget om fusjon er et forsøk fra Prosafe og Floatel på å posisjonere seg i et svakt flotellmarked. De to har vært sterkt uenige i konkurransetilsynenes vedtak og har fremholdt at kundene – oljeselskapene – har vært positive til en sammenslåing. De har også hevdet at et nei til fusjon vil kunne føre til at siste rest av flotellkapasitet flyttes bort fra Nordsjøen.

boligrigg
floatel international
prosafe
fusjon
Nyheter
Oljeservice