Aker Solutions-krakk etter skuffende guiding

Aker Solutions skuffet markedet med lave forventninger til 2020. – Det overskygger alt som er positivt med selskapet, sier Kepler Cheuvreux-analytiker Magnus Olsvik.

MÅ BEDRE MARGINENE: Adm. direktør Luis Araujo (t.v.) og finansdirektør Ole Martin Grimsrud i Aker Solutions. Foto: NTB Scanpix
Oljeservice

I likhet med i presentasjonene han har gitt det seneste året, kunne adm. direktør Luis Araujo fortelle at selskapet opplevde et aktivt, men sterkt presset marked.

I fjerde kvartal resulterte det i en omsetning på 7,4 milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 434 millioner kroner. I forkant hadde analytikerstanden ventet et EBITDA-resultat på 488 millioner kroner.

Aker Solutions-aksjen stupte fra start, og innen Araujo og finansdirektør Ole Martin Grimsrud hadde rundet av presentasjonen, hadde aksjen falt drøyt 20 prosent.

Ved børsslutt var aksjen ned 25,2 prosent. Dermed gikk det Kjell Inge Røkke-dominerte selskapet inn i helgen med enn børsverdi på vel 3,8 milliarder kroner.

Omsetning på 2018-nivå

Fredag ytret Aker Solutions en forventning om at inntektene i år vil være på samme nivå som 2018, da omsatte selskapet for 25,2 milliarder kroner. Forklaringen var at forretningsområdet feltdesign i fjor satte omsetningsrekord.

Araujo trakk også frem at sammensetningen av ordreboken – med flere prosjekter med lave marginer – er slik at den underliggende EBITDA-marginen for 2020 ventes å være på samme nivå som den underliggende marginen i fjerde kvartal.

– I dag faller aksjen på den svake guidingen for året. Selskapet kom med en guiding for tre måneder siden som nå tas ned, sier Magnus Olsvik, analytiker i Kepler Cheuvreux.

Olsvik tror markedet er usikkert på om også den nye guidingen fra selskapet vil holde.

– Underkommunisert marginpress

Den underliggende EBITDA-marginen i fjerde kvartal er på 6,5 prosent, ned fra 7,1 prosent i samme kvartal i fjor.

– Vi tror marginene vil øke fremover, det må de, sa Araujo, uten å tidfeste hva han legger i «på lang sikt».

Analytiker Jørgen Lande i Danske Bank mener selskapet har underkommunisert hvor hardt presset marginene har vært.

«Ledelsen har gjennom 2019 guidet at gulvet på marginfallet har blitt nådd (...) De trekker nå frem de samme argumentene som de har brukt hele tiden, nemlig at det er omsetningsmiksen og påvirkning fra ny ordrereserve med lavere prising som påvirker. Ledelsen har egentlig visst at det er et større press på margin, og at egentlig reell underliggende driftsmargin er lavere enn det de har hatt, så har de guidet feil», sier Lande til TDN Direkt.

SER POSITIVE TING: – I dag overskygges alt som er positivt med selskapet av svak guiding, sier Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux. Foto: Iván Kverme

– Overskygger alt positivt

Kepler Cheuvreux-analytikeren påpeker at selskapets forventninger til 2020 ligger såpass langt under analytikernes estimater at det nok er mange som må nedjustere EBITDA-estimatene sine kraftig. Muligens med hele 20 prosent, mener Olsvik.

– Guidingen overskygger alt som er positivt i dagens presentasjon, sier Olsvik, som mener Aker Solutions er godt posisjonert til å vinne store kontrakter både i Norge og internasjonalt.

Selskapet byr for tiden på prosjekter til en verdi av 60 milliarder kroner.

– Det er høy anbudsaktivitet, men det tar også lengre tid før kontrakter tildeles, sier Araujo, som mener det er sannsynlig at enkelte nøkkelprosjekter konverteres til prosjekter de neste seks til ni månedene.

– 10 prosent lavutslipp

I fjerde kvartal hentet selskapet inn nye oppdrag for 5,6 milliarder, noe som bringer ordreboken til 25,4 milliarder kroner. Til sammenligning hadde selskapet en ordrebok på 35,1 milliarder kroner i 2018.

Under forrige kvartalspresentasjon i oktober lanserte selskapet sin nye strategi om at 20 prosent av prosjektene skal være innen fornybart, 25 skal være lavutslipp og at konvensjonelle olje- og gassprosjekter skal utgjøre 35 prosent av oppdragsmengden.

Selskapet er allerede i gang med fire-fem lavutslippsprosjekter, og Araujo venter at denne typen oppdrag vil kunne bidra med 10 prosent av omsetningen i år.

Aker Solutions

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter7.4386.954
Driftsresultat (EBITDA)434483
Resultat før skatt-176227
Resultat etter skatt-148178
aker solutions
kvartalsrapport
luis araujo
kepler cheuvreux
magnus olsvik
jørgen lande
danske bank
Nyheter
Oljeservice
Børs