Pareto selger tidligere Bourbon-skip

Krisen i Bourbon Offshore rammer et Pareto-prosjekt som kjøpte to ankerhåndteringsskip for 130 millioner dollar i 2013. Nå selges de for 5 millioner dollar.

FULLT HAVARI: AHTS-ene «Bourbon Surf» og «Bourbon Borgstein» ble kjøpt for 130 millioner dollar. Nå skal de ha fått nye eiere for 5 millioner dollar. Foto: Oddgeir Refvik

2B Offshore, et prosjektselskap opprettet av Pareto Securities, kjøpte i november 2013 de to 2003-bygde ankerhåndteringsskipene (AHTS) «Bourbon Borgstein» og «Bourbon Surf».

Selger var Bourbon Offshore og prisen 130 millioner dollar.

Nå skal skipene, som på grunn av oljekrisen har ligget i opplag i Eidså siden 2016, være solgt til en ukjent kjøper for en vesentlig lavere pris, nemlig 5 millioner dollar.

Det rapporterer verdivurderingstjenesten VesselsValue.

Daglig leder Ole Jacob Person i Pareto Maritime Services bekrefter at det pågår en salgsprosess, men ønsker ikke kommentere saken ytterligere.

Leide tilbake

Etter at 2B Offshore kjøpte de to AHTS-ene i 2013, leide Bourbon dem tilbake på en femårig bareboat-kontrakt.

Den årlige leiekostnaden ble oppgitt til 13 prosent av transaksjonsverdien, altså 16,9 millioner dollar eller om lag 155 millioner kroner.

Det tilsvarer en daglig leiekostnad pr. skip på 23.150 dollar, hvilket er godt over nivået dagratene tidvis har vært på de seneste årene. Driftskostnadene kommer i tillegg.

Skipene var finansiert med et førsteprioritets pantelån, som ved utgangen av 2018 hadde en saldo på 38,1 millioner dollar, samt en selgerkreditt på 27,5 millioner dollar.

Avtalen inkluderte en salgsopsjon tilbake til Bourbon, som innebar at skipene kunne selges for 50 millioner dollar, eller ti ganger mer enn de faktisk ser ut til å bli solgt for.

Rammet av restrukturering

Opsjonen ble erklært i august 2018, men som følge av Bourbon Offshores restruktureringsprosess ble ikke forpliktelsene knyttet til opsjonsavtalen oppfylt.

I og med at Bourbon heller ikke betalte leie det året, varslet 2B Offshore i årsberetningen for 2018 at likviditeten ikke var god nok til å betjene renter ut 2019.

«Det er ikke tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende låneforpliktelser og selskapet er i løpende dialog med långiver om å inndrive fordringen på Bourbon og sikre avvikling av selskapet», het det.

I 2017 og 2018 ble det foretatt nedskrivninger av skipene på tilsammen 205 millioner kroner.

Ikke første gang

Det er ikke første gang et prosjektselskap tilrettelagt av Pareto er blitt nødt til å selge Bourbon-skip med store tap.

Høsten 2018 omtalte Finansavisen et tilsvarende prosjekt med navnet 3B Offshore, som ble opprettet i 2012 for å kjøpe tre plattformforsyningsskip (PSV) av Bourbon Offshore for 72 millioner dollar. Disse ble også leid tilbake igjen av Bourbon for en periode på fem år.

Heller ikke i dette tilfellet evnet imidlertid selskapet å tilbakebetale lånet, da skipsverdiene hadde falt betydelig.