Svakere fra TGS-Nopec

LEGGER FREM TALL I DAG: TGS-sjef Kristian Johansen. Foto: Iván Kverme

TGS-Nopec satt i fjerde kvartal igjen med et resultat før skatt på 67,2 millioner dollar. Omsetningen falt til 218,8 millioner dollar, ned fra 274,5 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapet melder samtidig om en segmentomsetning på 232 millioner dollar, noe som ifølge rapporten tilsier en vekst på 23 prosent sammenlignet med tallene fra fjerde kvartal 2018.

Ved utgangen av kvartalet var selskapets ordrebok på 181 millioner dollar, mot 69 millioner dollar ved utgangen av samme kvartal året før.

Styret i TGS ønsker å betale et utbytte for fjerde kvartal på 0,375 dollar per aksje. Det var på forhånd ventet et utbytte på 0,305 dollar.

Seismikkselskapet melder i rapporten at de i 2020 venter multiklientinvesteringer på cirka 450 millioner dollar.

TGS

(Mill. USD)4.kv/194.kv/18
Driftsinntekter218,8274,5
Driftsresultat69,6145,9
Resultat før skatt67,2147,2
Resultat etter skatt56,7124,9

TGS

* Seismikkselskap med hovedkontor i Asker og i Houston.

* Gjør hovedsakelig multiklientundersøkelser, som er innhenting av seismikk som gjøres på eget initiativ og regning uten forhåndsavtale med kunde.

* Selskapet eier ikke skip selv, men leier inn etter behov.

* Kjøpte seismikkselskapet Spectrum sommeren 2019.

* Er notert på Oslo Børs med en markedsverdi på 26,5 milliarder kroner.

* Henry H. Hamilton er styreleder og Kristian Johansen er konsernsjef.

* Største aksjonær er Folketrygdfondet med en eierandel på 8,9 prosent.