Kværner økte resultatet og foreslår utbytte

PRESENTERER TALL I DAG: Kværner-sjef Karl-Petter Løken. Foto: NTB SCANPIX

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Kværner økt både driftsinntektene og driftsresultatet i fjerde kvartal. 

Før av- og nedskrivninger endte driftsresultatet (EBITDA) på 99 millioner kroner, opp fra 77 millioner.

«Vi begynner 2020 med et høyt aktivitetsnivå på verftene våre, og ordreboken inkluderer også viktige nye kontrakter vunnet i 2019. Parallelt forfølger vi også sentrale prospekter innenfor våre definerte markeder», opplyser selskapet i rapporten for fjerde kvartal.

2019 var preget av ferdigstillelse av viktige prosjekter som utstyr- og boligplattformen for Johan Sverdrup fase 1 og den ubemannede plattformen Valhall Flanke Vest, samt nye kontraktstildelinger.

Betaler 135 millioner i utbytte

Styret foreslår også for generalforsamlingen å betale et utbytte på 50 øre pr. aksje etter fjerde kvartal. Dette tilsvarer en total utbyttebetaling på 134,5 millioner kroner.

Kværner opplyser samtidig om en endring i utbyttepolitikken. 

Tidligere har utbyttet blitt vurdert to ganger pr. år, men endres slik at det blir evaluert en gang hvert år.

Utbytteutbetalingene kan enten være gjennom kontantutbytte og / eller tilbakekjøp av aksjer. Videre kan et ekstraordinært utbytte vurderes hvis og når selskapets likviditet, finansielle styrke og økonomiske struktur tillater det,

Forventer svakere 2020

Det totale ordreinntaket i 2019 var 6,9 milliarder kroner sammenlignet med 9,8 milliarder kroner i 2018. 

Ordrereserven ved utgangen av 2019 var 8,2 milliarder kroner, mens den ved utgangen av 2018 var 10,6 milliarder kroner. 

Kværner skriver at årlige inntekter og EBITDA vil bli lavere i 2020 enn i 2019. Dette er et resultat av markedssituasjonen med få nye ordrer i 2018 og 2019. 

«Videre forventes det at viktige kontrakter vil bli tildelt i løpet av 2020, 2021 og utover. Kværners strategi er å utnytte disse markedsmulighetene til å utvikle og øke aktivitetene og resultatene de kommende årene».

Kværner

(Mill. kr)4.kv/194.kv/18
Driftsinntekter25881715
Driftsresultat5449
Resultat før skatt5581
Resultat etter skatt3986

Kværner

* Gjennomfører bygge- og oppgraderingsprosjekter av plattformer og anlegg for olje- og gassindustrien, såkalte EPC-løsninger (ingeniørtjenester, anskaffelser og konstruksjonstjenester).

* Har rundt 2.800 ansatte og hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo.

* Selskapet er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 2,6 milliarder kroner.

* Største aksjonær er Aker Kværner Holding med en eierandel på 41,02 prosent. Aker Kværner Holding eies av Aker ASA og staten. Nest største aksjonær er HitecVision med en eierandel på nesten 16 prosent.