Børsmelding ga DOF-hopp

DOF-aksjen steg kraftig etter at det onsdag ble klart at rederiet er kommet et skritt videre i refinansieringen av DOF Subsea.

FORHANDLER VIDERE: DOF-sjefen Mons S. Aase. Foto: Eivind Yggeseth

Ved 16-tiden var aksjen opp 13,85 prosent til 1,48 kroner, noe som verdsetter det børsnoterte offshore serviceskipsrederiet med hovedkontor i Austevoll til 455 millioner kroner. På et år er aksjen likevel ned nesten 60 prosent.

Det innkalles nå til et nytt obligasjonseiermøte 27. februar. Samtidig fortsetter selskapet ifølge en børsmelding  forhandlingene om en langsiktig finansiell løsning med de sikrede långiverne - bankene - og venter å kunne gi en oppdatering her i løpet av kort tid.

Den planlagte refinansieringen forutsetter at DOF skyter inn 200 millioner kroner i ny egenkapital i datterselskapet DOF Subsea. Rederiets hovedaksjonær, Helge Møgster-familiens selskap Laco, har forpliktet seg til, direkte eller indirekte, å tegne den nødvendige kapitalen i en emisjon.

Meglerhusene ABG Sundal Collier og Pareto Securities er engasjert som finansielle rådgivere i prosessen.

I prinsippet kom DOF Subsea til enighet med obligasjonseierne om en løsning for sine tre obligasjonslån like før jul. Men det gjenstår å gjøre endelige justeringer og tilpasninger i disse.

Samtidig fortsetter altså forhandlingene med bankene, hvor det blant annet er foreslått endringer i avdragsprofilen. Disse drøftelsene har tatt vesentlig lenger tid enn selskapet håpet og trodde.

DOF-sjefen Mons S. Aase ville onsdag ettermiddag ikke si si noe mer om rundene med bankene enn det som fremgår av den ordknappe børsmeldingen.