– Skip må skrapes og långiverne må ta ta

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) vil ha fortgang i restruktureringene i offshorebransjen. – Skip må skrapes og långiverne må ta tap, sier Vibeke Stray.

LYSET BØR SLUKKES FOR GODT: Mange offshoreskip ligger fortsatt i opplag, hvor renter og avdrag løper. For en del bør pengestrømmen kuttes, mener GIEK. Foto: Anders Horntvedt
Oljeservice

Oljenedturen som startet i 2014 sendte oljeservicesektoren inn i store problemer.

Oppdragene ble færre, skip og rigger ble lagt i opplag, inntektene dalte og gjelden ble uhåndterbar. En rekke selskaper måtte gjennom en finansiell restrukturering, noe som for de aller fleste bare har betydd utsettelse av renter og avdrag. Håpet var at markedet ville komme tilbake og redde rederiene.

Med vedvarende svake markeder har imidlertid skipene og riggene blitt liggende i opplag, og selskapene er like lite i stand til å betjene gjelden, som til og med har vokst.

Nå mener Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) at det er på tide å rydde opp.

– Vi har holdt på i fem år nå, og situasjonen tilspisser seg. Det er på tide med tøffe avgjørelser, sier Vibeke Stray, som er teamleder for offshoresektoren i GIEK.

Må skrape skip

GIEK har låneengasjementer på 6,5 milliarder dollar til offshoresektoren og har deltatt i flere restruktureringer siden 2015.

I tillegg til at markedet fortsatt er svakt, er forskjellen fra starten av oljenedturen at ordrebøkene nå er tomme og det er lite egenkapital tilgjengelig. Ifølge egne analyser venter ikke GIEK balanse i offshoremarkedet før i 2024.

VIL HA HANDLING: Vibeke Stray, teamleder for offshore i GIEK. Foto: Riviera Martime Media

– Det er enormt mye avdrag som er utsatt. Hvordan skal selskapene klare å ta igjen etterslepet om de skal sitte i fire år til, spør Stray.

– Det er ikke så mye å hente på å vente. For å få mer balanse i markedet må man fikse tilbudssiden. Skip må skrapes.

Må stoppe pengesluket

Stray mener det renner altfor mye penger ut på gamle skip som trolig aldri kommer tilbake i markedet. Disse må eiere, banker og andre långivere gi opp.

– Mye av dette kan ansees som usikret gjeld, sier hun.

– Må bankene ta tap?

– Ja, og om de ikke tar tap, så må de i alle fall ikke betjene disse engasjementene. Likviditeten må styres der det er bærekraftig.

– Vil GIEK nå gå foran og rydde opp?

– Dette må gjøres i partnerskap med andre og gjenspeile de ulike kreditorklassene, og vi håper at andre deler vårt syn.

oljeservice
offshore
giek
restrukturering
gjeld
Nyheter
Oljeservice
Børs