Standard-fall etter VLCC-kjøp

Standard Drilling nøyer seg foreløpig med kjøp av én VLCC-er. Kursen har falt etter at selskapet valgte å gå inn i stortank.

SUPPLY OG TANK: Styreleder Martin Nes i Øystein Stray Spetalens selskap Standard Drilling. Foto: IVÁN KVERME

Øystein Stray Spetalen-dominerte S.D. Standard Drilling bekrefter i fjerdekvartalsrapporten torsdag kjøpet av en eierandel på 33,3 prosent i en ny, stor råoljetanker, men gir ingen informasjon om flere VLCC-handler.

Ifølge rapporten mener styret at det børsnoterte selskapet er godt posisjonert til å utnytte muligheter som måtte dukke opp både i markedet for plattformforsyningsskip i Nordsjøen – som har vært kjernevirksomheten til nå – og i shippingindustrien forøvrig.

Standard Drilling skriver at selskapet er på jakt etter asset play-prosjekter og investeringer i andre selskaper som har begrenset risiko og som kan gi god avkastning.

På børsen har aksjekursen falt siden VLCC-investeringen ble kjent 21. januar. Tidlig på ettermiddagen torsdag var børsverdien av selskapet 605 millioner kroner.

Børsfall

Nedturen, som ved 14-tiden var 19,8 prosent regnet fra dagen for offentliggjøringen av Standard Drillings nyeste investering, henger nok sammen med at spotratene for store råoljetankskip i 300.000-dødvekttonnsklassen i samme periode har falt kraftig. Nå ligger de rundt 22.700 dollar dagen, ned fra godt over 100.000 dollar tidlig i januar.

Tankskipet, Daewoo-nybygget «Gustavia S», er kjøpt i kompaniskap med «ledende finansielle og operasjonelle partnere», noe Standard Drilling i januar mente skapte en sterk plattform for å investere i VLCC-markedet.

De to ikke-navngitte partnerne – Finansavisen har tidligere skrevet at det dreier seg om shippingveteranene Idan Ofer og George Economou – eier også en tredjedel hver.

Medregnet arbeidskapital investerer Spetalen-selskapet 36,5 millioner dollar i «Gustavia S». Hele beløpet er egenkapital.

– Skalerbar plattform

For vel tre uker siden sa Standard Drillings styreleder Martin Nes at den plattformen man nå hadde skapt, gir et godt grunnlag for å investere i VLCC-markedet.

I børsmeldingen som gjaldt Standard Drillings eierskap i skipet, het det at «fellesinvesteringen med to velrenommerte shippinginvestorer sørger for en effektiv drift og en skalerbar plattform i VLCC-markedet».

Nes ville imidlertid ikke svare konkret på om man ønsker å kjøpe flere råoljetankere.

– Er det aktuelt å utvide satsingen i stortank?

– Som jeg har sagt tidligere, vi ser til enhver tid på muligheter innenfor oljeservice/shipping, både når det gjelder salg og kjøp, sier Nes torsdag.

– Hvilke andre investeringer ser dere eventuelt på?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Supply-opptur i sikte

I løpet av fjoråret solgte Standard Drilling fire mellomstore og to store plattform­forsyningsskip med en samlet gevinst på cirka 11 millioner dollar.

Etter kjøpet av Daewoo-nybygget i VLCC-klassen vil Standard Drilling sitte med rundt 22 millioner dollar i bankinnskudd. Selskapet har dessuten fortsatt eierandeler på mellom 26 og 100 prosent i 13 plattform­forsyningsskip.

Selskapet mener PSV-markedet beveger seg i riktig retning etter flere utfordrende år. Nå konsentrerer Standard Drilling seg om å være med på den ventede oppturen i dette markedet i Nordsjøen i vår- og sommersesongen.

– Krisen i offshore service ser ikke ut til å ha noen ende. Er dere åpne for å øke eksponeringen i PSV- eller andre deler av offshore serviceskipsmarkedet?

– Vi ser at det fortsatt tar tid å komme tilbake til en bedret markedsbalanse for rederne innenfor dette segmentet.

– Hvorvidt vi skulle øke eksponeringen beror på muligheter som måtte dukke opp. Akkurat nå er realiteten at vi i 2019 har tatt ned eksponeringen gjennom salg av skip, sier Martin Nes.

Det hører med til bildet at Standard Drilling fortsatt er mer verdt enn de to største aktørene i offshore serviceskipsbransjen i Norge, Solstad Offshore og DOF, som i går ettermiddag ble priset til henholdsvis 429 og 492 millioner kroner.

S.D. Standard Drilling 

Investeringsselskap innen oljeservice og shipping med hovedkontor på Kypros.

Adm. dir. er Evangelia Panagide.

Største aksjonær er Øystein Stray Spetalen gjennom Saga Tankers.