Flyter trygt i supply

Uten gjeld å betjene, seilte Viking Supply Ships inn et pent plussresultat i fjerde kvartal.

GJØR DET BRA I SUPPLY: Christen Sveaas' supplyrederi Viking Supply Ships sitter med 2 milliarder kroner på bok. Foto: NTB SCANPIX

Det er langt fra alle rederier med offshore supplyskip som kan vise til positive resultat etter å ha betjent gjeld.

Det kan Viking Supply Ships, som fikk et resultat før skatt på 55 millioner svenske kroner i fjerde kvartal i fjor. Det Christen Sveaas-kontrollerte rederiet har imidlertid ingen gjeld etter at det solgte tre ankerhåndteringsskip til den kanadiske kystvakten i 2019 . I stedet sitter det med milliarder på bok.

70 prosents utnyttelse

Viking Supply Ships kvittet seg med ytterligere to skip i fjor, og i fjerde kvartal hadde rederiet tre av de fire gjenværende ankerhåndteringsskipene i spotmarkedet, mens ett skip var på kontrakt i hele perioden.

Den gjennomsnittlige flåteutnyttelsen var på 70 prosent i kvartalet, mens gjennomsnittsraten var 45.100 dollar pr. dag. I tilsvarende periode året før lå utnyttelsen på 39 prosent og den gjennomsnittlige raten på 17.500 dollar.

Skjør markedsbalanse

Med en litt treg start på 2020, har Viking Supply Ships valgt å ta to av ankerhåndteringsskipene inn til periodisk vedlikehold i januar og februar. Derfor venter rederiet å få lavere inntekter i første kvartal enn i fjerde.

Et økende antall rigger i drift sammenlignet med tidligere år, gir likevel Viking Supply Ships håp om en gradvis bedring i markedet utover i året. Samtidig peker rederiet på at markedsbalansen fortsatt er skjør, der aktiviteten er svakere enn ventet og usikkerheten fortsatt er stor.

Selskapet jobber blant annet med å sikre lange kontrakter til sine skip, men opplever at dette markedet for tiden er «ikke-eksisterende».

2 mrd. i egenkapital

Ved utgangen av fjoråret hadde Viking Supply Ships i praksis ingen gjeld, mens egenkapitalen var på drøyt 2 milliarder svenske kroner. Da hadde i tillegg selskapet  betalt sine aksjonærer et utbytte på 1,08 milliarder svenske kroner tidligere på året.

I årsrapporten som selskapet la frem torsdag, foreslår styret  at det ikke betales utbytte på basis av 2019-tallene.

Derimot investerer rederiet i nye skip. Sammen med fond forvaltet av Borealis Maritime, inngikk Viking Supply Ships i fjor en kontrakt om å kjøpe to plattform supplyskip (PSV) med isklasse. Disse er under bygging og ventes levert fra verftet i henholdsvis fjerde kvartal i år og første kvartal neste år.

Viking Supply Ships

(Mill. SEK)4.kv./194.kv./18
Driftsinntekter15652
Driftsresultat40−68
Resultat før skatt55−113
Resultat etter skatt55−123