Været har halvert utnyttelse og rater

Dårlig vær har lagt en demper på markedet for offshoreskip i Nordsjøen i år. Ratene er halvert.

TAUER OG ANKRER OPP: Tauing av plattformer er blant oppdragene som ankerhåndteringsskip utfører. Foto: Thomas Sola

Mandag formiddag lå det 11 ankerhåndteringsskip ledig på norsk side av Nordsjøen, og det er kanskje betegnende for markedet den seneste tiden.

– Mye dårlig vær har satt operasjoner på vent. Ved flere anledninger har resultatet vært at samtlige ankerhåndteringsskip har ligget til kai, sier befraktningssjef og skipsmegler Wilhelm P. C. Blystad i Clarksons Platou Offshore.

Selv om det ikke er noe nytt fenomen at været byr på utfordringer for offshoreskipene i Nordsjøen på denne tiden av året, er det lenge siden man har hatt en så lang periode med forsinkede operasjoner.

VENTER BEDRE OFFSHOREMARKED: Befraktningssjef Wilhelm P. C. Blystad i Clarksons Platou Offshore. FOTO: CLARKSONS PLATOU

I perioder har det ikke vært mulig å gjennomføre riggflyttingsoperasjoner på grunn av været. Ifølge Blystad har den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for ankerhåndteringsskip (AHTS) i Nordsjøen i januar vært omtrent halvparten av det den var foregående måned.

Klarer ikke løfte ratene

Og selv om det til tider svinger mot det bedre, har ikke rederne klart å dra nytte av at markedet er blitt strammere.

Tirsdag i forrige uke var markedet nærmest utsolgt for AHTS-er på norsk side, men likevel ble skip sluttet inn på kontrakter til rater som så vidt dekker driftskostnadene.

– Når skip blir liggende for lenge til kai, skjer det noe med mentaliteten til rederne. For bare noen måneder siden ville en situasjon med så få ledige skip ha bidratt til rater på over en halv million kroner pr. dag, sier Blystad, som tror på bedre vær og økt aktivitet i AHTS-markedet fremover.

Høy utnyttelse for PSV-ene

Markedet for plattformforsyningsskip (PSV) har vært bedre enn AHTS-markedet den seneste tiden. I januar lå gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for PSV-ene på nærmere 95 prosent, mens den på samme tid i fjor lå på i underkant av 80 prosent.

– Ratene har fulgt utnyttelsesgraden, og generelt har de ligget cirka 50 prosent høyere enn de gjorde på samme tid i fjor, sier befraktningssjefen i Clarksons Platou.

Dette skyldes hovedsakelig at antallet operative rigger på norsk sokkel har økt med rundt 20 prosent fra i fjor.

Skip i opplag

Enkelte spør seg hvorfor ikke flere skip blir tatt ut av opplag når utnyttelsesgraden er så høy, men ifølge Blystad er det i realiteten ikke så veldig mange reelle kandidater igjen på opplagslisten som enkelt kan reaktiveres og settes inn i arbeid på norsk sokkel.

– Kravene er rett og slett for høye, og skipene som ligger i opplag krever betydelige oppgraderinger og investeringer. Samtidig sliter rederne med å finansiere reaktiveringskostnaden uten en lengre kontrakt som kan betale for det.

Han ser likevel tegn til endring. Flere større oljeselskaper har vært i markedet og etterspurt lengre kontrakter. Lundin, Equinor, OKEA og OMV ønsker alle PSV-kontrakter fra fire måneder og opp til et par år.

– Dette kan øke sannsynligheten for at flere båter nå blir reaktivert på norsk side.

Svakere i UK

Like bra er det ikke i PSV-markedet på britisk sokkel, med stor ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.

– Aktiviteten på britisk side har i likhet med Norge vært noe høyere enn det vi har sett de seneste årene. Tilbudet av skip har imidlertid økt i større grad, noe som skyldes reaktiveringer av skip i opplag og skip som har returnert til Nordsjøen fra andre regioner. Kravene fra oljeselskapene for skip på britisk side er lavere enn det vi ser i Norge. Dette er grunnen til at flere skip dukker opp i dette markedet.