Går som smurt i olje – trøblete i oljeservice

Aker BP fortsetter å løfte verdiene i Aker, men i oljeservice er ikke drahjelpen like god.

IKKE FORNØYD MED OLJESERVICE: – Oljeserviceselskapene våre har frustrerende lav markedsverdi, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen, som la frem selskapets resultater fredag. Foto: NTB SCANPIX

Oljeselskapet Aker BP går så det griner og bidro til at verdiene i Akers investeringsportefølje steg med nesten 7 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Litt mer trøblete er det i oljeserviceselskapene Kværner og Aker Solutions, og særlig sistnevnte. For en uke siden stupte Aker Solutions-aksjen 25 prosent etter at ledelsen la frem skuffende resultater og svake fremtidsutsikter.

– Generelt er oljeservice en krevende bransje. Utsiktene varierer mellom de ulike segmentene, men i de segmentene som Aker-bedriftene opererer i, ser vi at det vil være krevende i lang tid, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Han tror noe av utfordringen er at oljeselskapene har utsatt sine investeringbeslutninger, og ser for seg at en del av kontraktene som skulle ha vært tildelt i fjor, kommer i år. Samtidig mener han at det er viktig å benytte situasjonen til å «snu hver sten»; kutte kostnader og bli mer effektive for å øke konkurranseevnen.

– Vi ser på hvilke grep grep og forretningsmuligheter oljeserviceselskapene skal ta for å være mindre utsatt for usikkerheten i olje og gass. Aker legger ingen begrensninger på hvilke tiltak som må til, sier Eriksen, som overlater til selskapene hva som bør gjøres.

Verdihopp og utbytter

Til tross for litt motgang i oljeservicesektoren, var bidraget fra Aker BP så sterkt at Akers verdijusterte egenkapital (NAV) steg fra rundt 43 milliarder kroner i tredje kvartal til 50 milliarder kroner i fjerde kvartal. Det tilsvarer 673 kroner pr. aksje. For året som helhet steg verdien med 10 milliarder kroner, ekskludert justering for utbytte og investeringer.

Aker-aksjen steg 12,3 prosent i kvartalet og 22,5 prosent i 2019, mens Oslo Børs steg henholdsvis 5,1 og 16,5 i tilsvarende perioder. Fredag ble Aker-aksjen handlet til rundt 511 kroner.

Akers kontantbeholdning økte med 1 milliard kroner til 3,7 milliarder kroner i kvartalet, blant annet etter at konsernet mottok 873 millioner kroner i utbytte fra sine selskaper, hovedsakelig fra Aker BP. Det 40 prosent eide oljeselskapet vil betale 850 millioner dollar i utbytte i år, og skal øke dette med 100 millioner dollar hvert år frem til 2023.

Aker betaler også selv utbytter til sine aksjonærer.

Styret foreslår at dette økes fra 22,50 til 23,50 kroner for 2019, totalt 1,7 milliarder kroner. Med en eierandel på to tredjedeler av Aker vil dermed 1,1 milliarder utbyttekroner finne veien til Kjell Inge Røkkes lommer.

Rabatt

I tillegg til en rekke børsnoterte selskaper har Aker flere selskaper i sin portefølje som ikke er notert.

En av de uslepne juvelene er programvareselskapet Cognite, som er i rask vekst og har sikret seg flere store oljeselskaper som kunder den seneste tiden.

Oljeselskapet Aker Energy er et annet. Selskapet eier et oljefelt i Ghana og jobber med myndighetene i landet med en felles ambisjon om å få utbyggings-, drifts- og investeringsplaner godkjent i år.

De ikke-noterte selskapene er verdsatt til bokført verdi, men ifølge Eriksen ligger det merverdier der.

– Aker handles med rabatt. Vi mener verdien av de ikke-noterte selskapene er betydelig høyere, sier Eriksen.

Aker-verdiene

(Alle tall i mill. kr. hvor ikke annet er oppgitt)

InvesteringEierandelVerdi pr. 4. kv./19Verdi pr. 4. kv./18Verdiendring*
Aker BP40,0 %41.48631.4037.110
Ocean Yield61,7 %5.1875.816−113
Aker BioMarine100,0 %2.3632.411-
Aker Solutions34,8 %2.3383.75013
Akastor36,7 %1.0001.313−91
Aker Energy49,2 %925471-
Kværner28,7 %900931−41
Cognite64,0 %4242-
Finansielle investeringer**-7.7335.074-
Gjeld-−11.959−9.469-
Netto verdijustert egenkapital.49.97441.7448.230

* I verdiendringen er justeringer for utbytte og investeringer inkludert.

** Inkludert selskapets kontantbeholdning.

Akers kvartalsrapport