Endúr-datter konkurs – topplinjen barberes

Endúr slår et datterselskap konkurs. Dermed reduseres omsetningen med 160 millioner kroner.

SENDER «DATTER» I SKIFTERETTEN: Endúr-sjef Hans Petter Eikeland. Foto: Ivan Kverme

Endúrs datterselskap Endúr Energy Solutions har besluttet å begjære oppbud.

Foreløpige regnskapstall for datterselskapet indikerer et underskudd på 20 millioner i 2019 og et underskudd på 15 millioner kroner i fjerde kvartal alene.

– Endúr Energy Solutions kom inn i konsernet for ett år siden, og hadde med seg flere rammeavtaler knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag i offshoremarkedet. Dessverre har en ikke lykkes i å materialisere disse rammeavtalene til å gi tilfredsstillende aktivitet og lønnsom drift. Selskapet har heller ikke gjennom dette året lykkes med å hente inn nye oppdrag av betydning fra hverken on- eller offshoremarkedet, sier Endúr-sjef Hans Petter Eikeland i en kommentar.

Datterdatter også konkurs

Endúr Energy Solutions er basert i Stavanger og har hatt en fast bemanning på rundt 41 personer.

Selskapet eier de to selskapene Endúr PMAE og Endúr Industrier, og førstnevnte vil også bli begjært konkurs. Dette selskapet har rundt 50 ansatte.

Det vil være opp til bostyret å ta stilling til videre drift for Endúr Industrier, som ifølge Eikeland har levert «solid drift gjennom hele 2019».

Tap

Børsnoterte Endúr la fredag frem sin rapport for fjerde kvartal.

Den viste en samlet omsetning på 122 millioner kroner og et negativt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 11 millioner kroner, noe som hovedsakelig skyldes resultatet i Endúr Energy Solutions.

Endúr-konsernets omsetning i 2019 endte på 494 millioner kroner, med en positiv EBITDA på 12 millioner. Et proforma regnskap uten det konkursrammede selskapet ville for 2019 gitt en estimert omsetning for konsernet på 331 millioner kroner og en positiv EBITDA på 18 millioner.

Etter skatt tapte Endúr 17 millioner kroner i fjerde kvartal og nesten 10 millioner kroner i 2019 som helhet. Eikeland er imidlertid fornøyd med de gjenværende aktivitetene.

– Vi er godt fornøyde med at segment Maritime og segment Akva også i fjerde kvartal leverer tilfredsstillende aktivitet og lønnsomhet. I sum har disse to segmentene hatt en samlet omsetning i 2019 på 300 millioner kroner og en positiv EBITDA på 32 millioner. Ordrereserven i disse to segmentene er i tillegg vesentlig styrket, sier Endúr-sjefen.

Endúr

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter121,668,6
Driftsresultat−15,0−2,2
Resultat før skatt−16,8−2,4
Resultat etter skatt−17,2−0,6