– Kortsiktig bedring i likviditeten

Med en ny finansieringsavtale for riggen «Tivar» og utsettelse av to enheter har Tor Olav Trøims Borr Drilling bedret likviditeten på kort sikt. 

ØKER LÅNET: Tor Olav Trøim og Borr Drilling får finansiering til å dekke en av riggene som leveres i juli.  Foto: Leikny Havik Skjærseth
Oljeservice

Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling har sikret finansiering for riggen «Tivar» som skal leveres fra Kepel FELS-verftet i Singapore i juli.  

– Med dette er alle nybyggene finansiert, sier IR-kontakt Magnus Vaaler til Finansavisen. 

Selskapet har sikret en lånefasilitet på 100 millioner dollar, tilsvarende 924 millioner kroner, som vil erstatte det tidligere lånet på riggen «Tivar» på 50 millioner dollar. 

Borr Drilling har et nybyggingsprogram på oppjekkbare borerigger verdt 707 millioner dollar.  Så langt er 620 millioner dollar finansiert. 

Borr Drilling

  • Riggselskap etablert av Tor Olav Trøim ­og Fredrik Halvorsen høsten 2016.
  • Har en flåte på 28 borerigger, blant annet etter kjøpet av 15 rigger fra Transocean i 2017, og 32 rigger fra Paragon Offshore i 2018. En del av riggene er solgt eller skrapet.
  • I tillegg har selskapet syv rigger under bygging. Riggene er i all hovedsak oppjekkbare borerigger. 23 av disse regnes som moderne og avanserte (premium). 
  • Ble notert på Oslo Børs i august 2017. Det seneste året har aksjen falt nær 70 prosent, og selskapet har i dag en børsverdi på 4,1 milliarder kroner.

– Kortsiktig løsning

Utover «Tivar» er det ventet at riggene «Huldra», «Hild» og «Heidrun» leveres i tidsrommet april til oktober, i tråd med Borr Drillings nybyggingsprogram ved Keppel FELS. I januar ble «Heimdal» levert.

«Den økte finansieringen er i tråd med forventningene og positivt for selskapets likviditetssituasjon. Imidlertid hadde vi ventet at leveringen av enheten ville bli utsatt med ett år, og gitt at 50 millioner dollar av prisen på riggen fremdeles ikke er finansiert, har dette en negativ innvirkning på selskapets likviditetssituasjon i 2020», skriver oljeserviceanalytikerne i Pareto Securities i en oppdatering mandag.

Den nye avtalen for «Tivar» bedrer selskapets likviditet i 2020 med om lag 85 millioner dollar.

Pareto-analytikerne skriver at de fremdeles ser at det kan bli behov for påfyll av mer egenkapital på kort sikt. 

Lettelser i lånekrav

Finansieringsavtalen for «Tivar» kommer nemlig en måned etter at selskapet annonserte at det hadde fått lettelser i lånekravene og at det var i «konstruktive forhandlinger» med verftet om å få utsatt leveringen av tre av de syv nybyggene.

Den nødvendige bokførte egenkapitalen ble da nedjustert fra 40 til 33,3 prosent, og minimumskravet til fri likviditet er satt ned fra 4 til 3 prosent av netto rentebærende gjeld.

Pr. tredje kvartal hadde Borr Drilling en gjeld på 1,8 milliarder dollar, tilsvarende om lag 17 milliarder kroner. Av dette er 1,5 milliarder dollar langsiktig gjeld hvor det ikke er noen større forfall før i 2022. 

Riggselskapet har i snitt tapt over 600 millioner kroner hvert kvartal i fjor.

Borr Drilling legger frem fasiten for fjerde kvartal fredag 28. februar.

To rigger utsatt

En av betingelsene for «Tivar»-lånet, som utløper 31. desember 2021, er at de to gjenværende riggene «Var» og «Vale» leveres når lånet er betalt tilbake, eller 180 dager etter en eventuell tidlig tilbakebetaling. 

Dermed er det sannsynlig at riggene, som skulle vært levert innen utgangen av året, først overleveres i første kvartal 2022. De om lag 35 millionene som gjenstår for å finansiere disse to enhetene ventes også utsatt til 2022, noe Pareto-analytikerne ser positivt på. 

Selskapet skriver at finansieringsavtalen vil  «betydelig forbedre selskapets likviditetsposisjon i 2020 og 2021». 

Kursras

Borr-aksjen er den som har falt mest på Oslo Børs så langt i år. Dermed har Trøim som hovedaksjonær, fått barbert bort over 266 millioner kroner av sin formue i løpet av årets åtte første uker. Siden toppen har Trøim hatt et papirtap på 1,5 milliarder kroner på Borr. 

Også mandag falt aksjen 2,7 prosent, mens den det seneste året har falt nærmere 70 prosent. 

borr drilling
tor olav trøim
Nyheter
Oljeservice
Børs