Northern Ocean klar for Oslo Børs

Skipsreder John Fredriksen på Tradewinds-festen Foto: Eivind Yggeseth
Oljeservice

Tidligere i februar ble det kjent at John Fredriksen hadde planer om å ta riggselskapet Northern Ocean på børs innen utgangen av februar.

I en oppdatering mandag opplyses det at Oslo Børs har vedtatt å ta aksjene i Northern Ocean opp til notering på Oslo Børs.

Det opplyses om at børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, som blir senest 2. april 2020.

Riggselskapet er eid av børsnoterte Northern Drilling, med John Fredriksen på eiersiden, og er i dag notert på den såkalte OTC-listen i Oslo.

Det var i desember i fjor at Northern Drilling besluttet å skille ut sine to halvt nedsenkbare borerigger West Mira og West Bollsta i et eget selskap - Northern Ocean. Samtidig ble det gjennomført en rettet emisjon på 100 millioner dollar for å finansiere de gjenværende oppstartskostnadene for de to riggene.

northern ocean
northern drilling
john fredriksen
oslo børs
Nyheter
Oljeservice
Børs