Eidesvik Offshore er tildelt nye kontrakter av Seabed Geosolutions

«Vantage» og «Subsea Viking» skal utføre seismikk- og nodetjenester frem til slutten av juli.

NY KONTRAKT: Seabed Geosolutions benytter Eidesvik-fartøyet «Subsea Viking» til nodehåndtering. FOTO: EIDESVIK OFFSHORE
Oljeservice

Eidesvik Offshore er tildelt nye kontrakter av Seabed Geosolutions for fartøyene «Vantage» og «Subsea Viking», opplyses det i en børsmelding.

Begge kontraktene har en varighet på cirka fire måneder, og inneholder også opsjoner for forlengelse.

De nye kontraktene starter i direkte fortsettelse fra fartøyenes nåværende kontrakter, og innebærer at begge fartøyer er beskjeftiget til slutten av juli i år.

Kontraktene inngår i en langsiktig avtale mellom Eidesvik Offshore og Seabed Geosolutions, som ble inngått i mai i fjor. Avtalen gjelder utleie av fartøyer for seismikk- og nodetjenester.

eidesvik offshore
seabed geosolutions
vantage
subsea viking
Nyheter
Oljeservice
Børs