Nordsjøen tømmes for ankerhåndteringsskip

Et historisk lavt antall ankerhåndteringsskip i Nordsjøen baner vei for det som kan bli det beste markedet siden 2014.

MOT KNALLÅR: Westshore Shipbrokers spår en het sommer for ankerhåndteringsskipene i Nordsjøen etter en svak start på året med mye dårlig vær. «KL Saltfjord» (bildet) har ventet i tre uker på å gjøre et oppdrag for Shell. Foto: Bjarne P. Hovland
Oljeservice

Selv til vinter å være, har Nordsjøen vært preget av usedvanlig mye dårlig vær så langt i år.

I januar var det så ille at det omtrent ikke ble flyttet en eneste rigg. Kraftpluggen «KL Saltfjord» har for eksempel ventet i tre uker på å kunne flytte Dolphin Drilling-riggen «Borgland Dolphin» for oppdragsgiver Shell.

Været reflekteres i inntjeningen til ankerhåndteringsskipene (AHTS). Hittil i år er snittraten på norsk side labre 109.000 kroner pr. dag, mens den på britisk side er hakket høyere.

Beste siden 2014

Den underliggende aktiviteten i markedet er imidlertid stigende med flere rigger i operasjon.

Aktivitetsøkningen gjelder også globalt. Det betyr at flere AHTS-er forlater Nordsjøen til fordel for andre steder i verden.

Skipsmeglerhuset Westshore Shipbrokers i Kristiansand venter at det vil bidra til et ekstremt stramt marked i år.

– Ankerhåndteringsmarkedet har vært en katastrofe frem til nå, men til våren og sommeren tror vi på det beste markedet siden 2014, sier Westshore-topp Sølve Høyrem til Finansavisen.

Westshore-topp Sølve Høyrem Foto: Ivan Kvarme.

Historisk lavt

For øyeblikket er det kun 28 AHTS-er i nordsjø-bassenget, mot tidligere nærmere 40. Og færre skal det bli.

I vår drar Solstad-fartøyene «Normand Drott» og «Normand Prosper» til Sør-Afrika på et lengre oppdrag for Total, mens «Havila Jupiter» og «Pacific Dragon» bindes opp på kontrakter i henholdsvis Storbritannia og Egypt.

I tillegg seiler «Horizon Arctic» tilbake til sitt nye moderland Canada i mars, hvor det venter en jobb som holder fartøyet i arbeid til i hvert fall ut 2020.

– Jeg kan ikke huske sist det kun var 23 båter som tradet i spotmarkedet, sier Høyrem.

Normalt sett forsvinner også minst et par AHTS-er på prosjektjobber mot sommeren, blant annet til Karahavet i Russland. Både Siem Offshore og Viking Supply Ships har tidligere sendt båter dit.

Blir i opplag

At markedet ventes å blomstre skyldes også at svært få skip kan komme ut av opplag.

Onsdag lå 33 AHTS-er i opplag, og av disse er kun en håndfull aktuelle for en retur til markedet.

Mange av skipene i opplag begynner å bli gamle og tilfredsstiller ikke lenger oljeselskapenes krav til spesifikasjoner. Reaktivering vil også være kostbart og ikke minst risikofylt.

Det eneste skipet som nylig har kommet til er Island Offshores nye stolthet «Island Victory», som etter hvert skal krysse Atlanteren for et oppdrag i Mexicogolfen.

Gode tider i offshoremarkedet har vært preget av at norske skip har operert internasjonalt.

– Nå er de endelig på vei ut igjen, konstaterer Høyrem.

Vakuum

I 2014, før markedet kollapset under oljekrisen, var snittratene for AHTS-er med mer enn 25.000 hestekrefter oppe i 409.000 kroner og den høyeste raten to millioner kroner.

Fjoråret bød på den høyeste snittraten siden 2014 – 285.600 kroner pr. dag.

I år skal det bli enda bedre og til sommeren tror Westshore at de største AHTS-ene kan oppnå mer enn én million kroner pr. dag for første gang på lang tid.

På sikt kan det også bli enda dyrere for oljeselskapene å leie inn ankerhåndterere.

– Jeg tror markedet om to til tre år, eller kanskje tidligere, kan havne i et vakum fordi den underliggende aktiviteten i Nordsjøen er god og aktiviteten internasjonalt tar seg opp. Samtidig er det ingen båter som kommer inn og det er fortsatt ingen rederier som bygger nytt, sier Høyrem.

– Betyr det at det igjen kan bli bestilt nye ankerhåndteringsskip?

– Den eneste muligheten for det er at oljeselskapene utlyser et nybyggingstender, gjerne med en fast varighet på opp mot ti år, sier skipsmegleren.

– Slik den finansielle situasjonen er for en del av rederne, antar vi at markedet må være stabilt godt over en lengre periode før noen igjen tør gå til det skrittet å bygge på spekulasjon.

ahts
nordsjøen
offshoremarkedet
opplag
island victory
sølve høyrem
westshore shipbrokers
norsk sokkel
rigg
russland
solstad offshore
Nyheter
Oljeservice
Børs