Knallrødt i Floatel International

Pengene renner ut av boligriggselskapet, som frykter det vil ende i brudd med lånekravene. 

TØFFE TIDER: Floatel International har opplevd bedre dager. Det bære kvartalstallene preg av. Foto: Dreamstime
Oljeservice

Sent onsdag kveld la boligriggselskapet Floatel International frem sine resultater for fjerde kvartal. Bare én uke tidligere ble det kjent at Floatel og deres norske konkurrent Prosafe avblåser den planlagte fusjonen grunnet «finansiell usikkerhet og prosessrisiko». 

Konkurransemyndigheter både i Norge og Storbritannia hadde i utgangspunktet avvist fusjonen. I kvartalsrapporten skriver Floatel at de anser en verdiøkende fusjon usannsynlig i nær fremtid.

Snakker med kreditorene

I rapporten skriver selskapet at den økonomiske situasjonen ikke er bærekraftig og at likviditeten er under press. Ettersom det er fare for at Floatel ikke vil være i stand til å oppfylle lånekravene om netto arbeidskapital det neste året; opplyser selskapet at det har tatt kontakt med sentrale kreditorer i håp om å finne en løsning.

I fjerde kvartal 2019 fikk Floatel International et nettoresultat på minus 57,85 millioner dollar, mot et positivt resultat på 16 millioner dollar i fjerde kvartal 2018.

En nedskriving på 30,3 millioner dollar får noe av skylden for de dårlige tallene.

Det er trange tider i boligriggmarkedet, og bare 67 prosent av den globale flåten var sysselsatt i fjerde kvartal, for året sett under ett har 55 prosent av verdens boligrigger hatt jobb. For Floatels del var 29 prosent av flåten i arbeid i fjerde kvartal, ned fra en utnyttelsesgrad på 80 prosent i samme periode året før. For hele fjoråret hadde selskapet en utnyttelsesgrad på 53 prosent. 

Pr. 31. desember har Floatel en ordrebok verdt 49 millioner dollar og opsjoner verdt 40 millioner. 

Floatel International

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter22,399,2
Driftsresultat−44,644,3
Resultat før skatt−58,517,4
Resultat etter skatt−57,916

Her finner du hele rapporten

floatel international
kvartalsrapport
Nyheter
Oljeservice
Børs