Nye nedskrivninger tynger

DOF gjør nye nedskrivninger på flåten. Det sender resultatet på minussiden.

OPERASJONELL BEDRING: Adm. direktør i DOF, Mons Aase la frem tallene for fjerde kvartal i Rederiforbundets lokaler fredag morgen.  Foto: Iván Kverme
Oljeservice

Austevoll-rederiet DOF hadde driftsinntekter på i underkant av 2 milliarder kroner i fjerde kvartal, opp fra 1,7 milliarder på samme tid i 2018. Driftsresultatet før av - og nedskrivninger (EBITDA) ble 749 millioner kroner, opp fra 493 millioner i 2018.

– EBITDA-resultatet i fjerde kvartal har vært vårt best siden andre kvartal 2016, så ting går riktig vei, men det er fremdeles tøft, sier adm. direktør Mons Aase under presentasjonen fredag morgen. 

Likevel sendte markedet DOF-aksjen ned om lag 8 prosent fredag. Det seneste året har aksjen til det kriserammede offshorerederiet falt over 64 prosent. 

Resultat før skatt kom inn på minus 287 millioner kroner, sammenlignet med minus 827 millioner i 2018. Resultat etter skatt endte på minus 512 millioner kroner, en bedring på over 250 millioner siden fjerde kvartal i 2018.

DOF

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter1.979
1.704
Driftsresultat749
493
Resultat før skatt–287
–827
Resultat etter skatt–512
–774

* Basert på selskapets egen «management»-rapportering.

Dobler flåtenedskrivningen

I kvartalet har DOF skrevet ned flåteverdien med 328 millioner kroner, dermed skrev selskapet ned verdier på 1,5 milliarder i fjor, mot 737 millioner året før.

I fjerde kvartal hadde selskapet en flåteutnyttelse på 83 prosent, og fem fartøyer i opplag. Ordrereserven pr. 31. desember var på 18 milliarder kroner, hvorav 5,7 milliarder er faste ordre i 2020, i tillegg kommer opsjoner på 618 millioner kroner i år.

At selskapet har størstedelen av flåten på lengre kontrakter har vært til stor hjelp, og langsiktige kontrakter utgjør om lag 9,6 milliarder av ordrereserven. 

I januar sikret fartøyet «Skandi Victoria», som DOF eier en halvpart av, en toårig kontrakt med TechnipFMC med umiddelbar oppstart, og i februar sikret selskapet en femårig kontrakt til fartøyet «Geosund» med N-Sea. 

Markedet for ankerhåndteringsfartøyer er fremdeles svært volatilt, og DOF ser ikke på gjennomsnittsinntektene i segmentet som bærekraftige. 

Fremover ser DOF vekstmuligheter utenfor Guyana i Sør-Amerika og Angola i Vest-Afrika. I Brasil ventes markedet å være svakt de neste 12 månedene. Her har konsernet flere kontrakter som skal fornyes i løpet av året, noe som utgjør en risiko for flåteutnyttelse og inntjening i regionen. 

Likevel, med stor overkapasitet i markedet er selskapet forsiktige med å guide resultater for det kommende året. Det operasjonelle EBITDA-resultatet i inneværende år er ventet å bli omtrent på linje med fjoråret. For 2019 sett under ett endte offshorerederiet med et EBITDA-resultat på 2,6 milliarder kroner. 

DOF

  • Austevoll-basert offshorerederi etablert av Helge Møgster-familien på Storebø.
  • Har en flåte på til sammen 67 offshoreskip, bestående av 16 plattformsupplyskip (PSV), 20 ankerhåndteringsskip (AHTS) og 31 subseaskip. Selskapet eier også over 70 fjernstyrte undervannsfartøyer (ROV). Dette inkluderer skipene i DOF Subsea, som selskapet nå eier 100 prosent.
  • Har en netto rentebærende gjeld på 22 milliarder kroner og er i forhandlinger med kreditorene om en langsiktig finansiell løsning for å kunne betjene dette.
  • Er notert på Oslo Børs med en børsverdi på rundt 490 millioner kroner. Aksjen har falt drøye 64 prosent det seneste året.
  • Møgster Mohn Offshore eier 50,1 prosent av DOF. Helge Møgster og Frederik Wilhelm Mohns Perestroika eier henholdsvis 66 og 34 prosent av Møgster Mohn Offshore.
dof
Nyheter
Oljeservice
Børs