DOF forhandler om å skyve på milliardgjeld

DOF vil skyve på 10 milliarder kroner i gjeld som forfaller de neste fire årene. Obligasjonseierne har i prinsippet sagt ja. Nå er rederiet i sluttforhandlinger med bankene.

FORHANDLER: DOF-sjefen Mons S. Aase og finansdirektør Hilde Drønen arbeider med en finansiell restrukturering for DOF-gruppen. Men forhandlingene med bankene, hvor det blant annet er foreslått endringer i avdragsprofilen, har tatt vesentlig lenger tid enn selskapet håpet og trodde. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

DOF-gruppen på Storebø i Austevoll forhandler om en finansiell pakkeløsning som skal sikre driften av selskapene frem til årsskiftet 2023/2024.

Planen er at DOF skal fortsette å betjene de fleste banklånene, men med reduserte avdrag – 25 prosent – og uten såkalte ballongforfall før i 2024.

Rederiet har ifølge finansdirektør Hilde Drønen ikke bedt bankene om å slette eller omgjøre deler av gjelden til egenkapital.

Vil ha lengre horisont

Det var i forbindelse med en antatt rutinemessig refinansiering av et ballongforfall i mai i fjor at datterselskapet DOF Subsea fikk beskjed om at en eller flere av bankene ønsket å trekke seg ut av lånet.

iden har det vært arbeidet for å sikre videre finansiering, og selskapet har hatt unntak fra noen av bestemmelsene i sine låneavtaler samtidig som det aktuelle lånet er forlenget midlertidig.

– Det er veldig viktig for oss å ha en lengre horisont. Vi kan ikke leve med risikoen for at banker kan trekke seg ut når ballongforfall skal fornyes, sier Drønen.

Ifølge henne har DOF rullet slike forfall i 30 år, og det er først nå det er blitt et problem:

– I den løsningen vi forhandler om er det derfor lagt opp til at denne risikoen fjernes ved at ballongforfall utsettes til etter 2023, sier Drønen.

Ved årsskiftet har DOF-gruppen en netto rentebærende gjeld på 18 milliarder kroner.

STOR FLÅTE: DOF har en stor flåte bestående av plattformforsynings-, ankerhåndterings- og subseaskip. På bildet: «Skandi Hercules». Foto: Dof

Ønsker reduserte avdrag

Rederiets plan er å redusere de fleste bankavdragene til 25 prosent av det som opprinnelig var avtalt og utsette alle forfall, inklusive ballongforfall, til etter denne fireårsperioden.

Obligasjonseierne har i prinsippet allerede sagt ja til å forlenge løpetiden på DOF Subseas tre obligasjonslån til perioden april 2024 – oktober 2025. Den samlede obligasjonsgjelden er 2,6 milliarder kroner.

Av bankene er man foreløpig kommet til enighet med en brasiliansk statsbank – BNDES – som har sagt ja til at gruppen betaler reduserte avdrag på den delen av flåten som arbeider på brasiliansk sokkel frem til og med 2023.

For bankgjelden i DOF Subsea tas det sikte på å betale avdrag med 155 millioner dollar, nær 1,5 milliarder kroner, i fireårsperioden 2020-2023.

I mål i mars?

Forhandlingene om en løsning når det gjelder banklånene for skipene som eies av selskapene DOF Rederi og DOF Deepwater pågår nå med en gruppe på 15-16 forskjellige banker.

Siktemålet er ifølge DOF-sjefen Mons S. Aase at man skal være i mål med en ferdigforhandlet avtale innen utgangen av første kvartal.

– Vi kan ikke garantere at vi vil klare dette, men det er den planen vi arbeider etter, sier Aase om prosessen som nå pågår med bankene.

Gitt at man får istand en slik løsning vil det bli hentet inn opptil en halv milliard kroner i ny egenkapital gjennom en fortrinnsrettsemisjon.

Hovedaksjonæren Laco, som eies av Helge Møgster-familien, har allerede forpliktet seg til å skyte inn inntil 200 millioner kroner av dette.

Et tilsvarende beløp av det totale emisjonsvolumet vil bli satt inn for å styrke egenkapitalen i undervannsentreprenørdelen av konsernet, DOF Subsea.

– Blir gradvis bedre

Et av DOF-selskapene, DOFCON JV, omfattes ikke av refinansieringsprosessen og betjener gjelden i henhold til den opprinnelige betalingsplanen.

DOFCON er et joint venture med den franske undervannsentreprenøren Technip. Ifølge regnskapet for 2018 var gjelden til kredittinstitusjoner her 7,1 milliarder kroner.

I påvente av at man kommer i mål med forhandlingene har DOF-gruppen hatt utsettelse med betaling av avdrag og fått unntak fra betingelsene i sine låneavtaler.

Foreløpig løper disse unntakene ut februar, men selskapene ber nå om en forlengelse ut april.

– Vi gjør det for sikkerhets skyld, sier Aase.

Han er optimistisk med tanke på at man skal klare å komme frem til en akseptabel løsning med bankene og viser til at DOF i tremånedersperioden oktober-desember i fjor hadde sitt beste kvartal siden april-juni 2016 med en flåteutnyttelse på 83 prosent.

– Markedet er fortsatt tøft, men vi ser at det gradvis blir bedre. Frem til i fjor høst har DOF betalt cirka 80 prosent av sine normale bankavdrag, det er det ikke mange andre som har klart. Det, og god drift kombinert med høy flåteutnyttelse, er med på å gi oss tillit blant bankene, sier Aase.

Får ikke bygge nytt

En av betingelsene obligasjonseierne har stilt for å gå med på å forlenge forfallstidspunktet er at DOF Subsea ikke skal investere i flere skip.

– Når vi er i en situasjon der vi ikke klarer å betale fulle avdrag er det greit. Vi må leve med den flåten vi har i mange herrens år, men det gjelder jo ikke bare oss – det er felles for hele bransjen, sier Aase.

– I dag har ikke industrien penger, og bankene er ekstremt lite lystne på å finansiere nye investeringer i offshore service og subsea, sier han.

dof
dof subsea
mons s. aase
hilde drønen
Nyheter
Oljeservice
Børs