Axxis Geo Solutions tildelt avtale på havets bunn i Nordsjøen

Axxis Geo Solutions har fått en intensjonsavtale av et større, internasjonalt oljeselskap.

INTENSJONSAVTALE: Axxis Geo Solutions er tildelt intensjonsavtale på havbunnen i Nordsjøen. Foto: Axxis Geo Solutions
Oljeservice

Axxis Geo Solutions har kunngjort at selskapet er tildelt en intensjonsavtale av et større internasjonalt oljeselskap.

Avtalen gjelder en nodeseismikkundersøkelse på havbunnen i Nordsjøen, der data for 67 kvadratkilometer skal innhentes.

Under forutsetning av at visse vilkår oppfylles, vil arbeidet starte i andre kvartal i år, opplyser selskapet, som videre anslår at det med bruk av to seismikkfartøyer vil ta cirka 30 dager å gjennomføre studien.

axxis geo solutions
havbunnsnodemarked
havbunnsseismikk
nodeseismikk
Nyheter
Oljeservice
Børs